Thúc đẩy tăng trưởng thị trường

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là đối tác tham gia Dự án Thúc đẩy tăng trưởng thị trường (Healthy Market - HM) được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài  trợ, do tổ chức PATH triển khai. Dự án nhằm mục đích phát triển thị trường thương mại vững mạnh cho các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến HIV, nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhóm dân cư có nguy cơ lây nhiễm HIV. Trong khuôn khổ dự án HM, CCIHP phụ trách các hoạt động nghiên cứu và cung cấp thông tin chiến lược phục vụ các hoạt động can thiệp, bao gồm cả theo dõi đánh giá các hợp phần/ mô hình can thiệp để có bằng chứng vận động chính sách. Từ tháng 10/2014, CCIHP đã hoàn thành các nghiên cứu bao gồm:

  • Đánh giá ban đầu: Tình hình sử dụng các sản phẩm và dịch vụ thương mại liên quan đến HIV
  • Đánh giá nhanh nhu cầu về các chính sách hỗ trợ sự tham gia và đầu tư của khối doanh nghiệp tư nhân vào thị trường các sản phẩm và dịch vụ dự phòng HIV/AIDS
  • Đánh giá việc triển khai thông tư liên bộ về bao cao su tại Hà Nội, Hải Phòng và Thành phố Hồ Chí Minh
  • Nghiên cứu tác nghiệp: Xét nghiệm không chuyên và tự xét nghiệm HIV góp phần đạt mục tiêu 90-90-90 tại Việt Nam - Mô hình thí điểm nhằm xác định tính khả thi, sự chấp nhận và tính bền vững
  • Khảo sát các cơ sở bán lẻ các sản phẩm dự phòng HIV (bao cao su, chất bôi trơn, LDSS)
  • Đánh giá chất lượng bao cao su
  • Đánh giá sự phổ biến và các tác động của chiến dịch truyền thông thay đổi hành vi của dự án Healthy Market
  • Nghiên cứu về sự sẵn sàng chi trả cho dịch vụ điều trị Methadone và điều trị ARV ở nhóm có nguy cơ cao tại thành phố Hồ Chí Minh
Tập huấn triển khai Nghiên cứu đánh giá khả năng tự sử dụng test HIV nhanh bằng sinh phẩm Oraquick

Tập huấn triển khai Nghiên cứu đánh giá khả năng tự sử dụng test HIV nhanh bằng sinh phẩm Oraquick

Thứ Ba, 21/02/2017, 14:08

Ngày 21 tháng 2 năm 2017, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) tổ chức tập huấn cho các đối tác tham gia Nghiên cứu đánh giá khả năng tự sử dụng xét nghiệm nhanh HIV bằng sinh phẩm OraQuick – hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Thúc đẩy tăng trưởng thị trường (Healthy Market) do CCIHP phối hợp cùng tổ chức PATH tại Việt Nam.

Thông báo tuyển dụng điều tra viên

Thông báo tuyển dụng điều tra viên

Thứ Năm, 11/08/2016, 09:03

Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP) chuẩn bị triển khai Khảo sát về sự sẵn có của bao cao su, bơm kim tiêm và chất bôi trơn tại các các cơ sở bán lẻ /dịch vụ tư nhân gồm khách sạn, nhà nghỉ, hiệu thuốc. Khảo sát được thực hiện trong khuôn khổ dự án Healthy Market do USAID tài trợ, PATH thực hiện

Thông báo tuyển dụng điều phối viên và giám sát viên thực địa

Thông báo tuyển dụng điều phối viên và giám sát viên thực địa

Thứ Tư, 10/08/2016, 17:47

Trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP) chuẩn bị triển khai Khảo sát về sự sẵn có của bao cao su, bơm kim tiêm và chất bôi trơn tại các các cơ sở bán lẻ /dịch vụ tư nhân gồm khách sạn, nhà nghỉ, hiệu thuốc. Khảo sát được thực hiện trong khuôn khổ dự án Healthy Market do USAID tài trợ, PATH thực hiện.

Tuyển Nghiên cứu viên dự án phòng chống HIV

Tuyển Nghiên cứu viên dự án phòng chống HIV

Thứ Ba, 27/01/2015, 00:00

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức phi chính phủ làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). CCIHP có nhu cầu tuyển một nghiên cứu viên cho một dự án về phòng chống HIV. Đây là một dự án có cả hai cấu phần nghiên cứu và can thiệp, làm việc trực tiếp với các cộng đồng đích trong lĩnh vực phòng ngừa, giảm hại liên quan HIV. Hạn nộp đăng ký đến hết ngày 14/2/2015