Cùng Sống Khỏe - Novartis

Cùng sống khỏe là một sáng kiến của Novartis Pharma, trong mảng Social business của tập đoàn. Dự án tập trung và nâng cao năng lực dự phòng, phát hiện sớm, và chăm sóc, điều trị bệnh mạn tính không lây nhiễm Tăng huyết áp, Đái tháo đường tại vùng nông thôn Việt Nam. CCIHP tham gia triển khai dự án tại Nghệ An với các hoạt động chính bao gồm tập huấn nâng cao năng lực truyền thông giáo dục sức khỏe của nhân viên y tế 20 xã, 4 huyện thuộc tỉnh Nghệ An, xây dựng các tài liệu truyền thông - dạng video clips do chính người bệnh cùng tham gia xây dựng. và tổ chức các hoạt động sàng lọc phát hiện người bệnh sớm. Dự án đã góp phần nâng cao nhận thức của người dân về các bệnh này, đồng thời nâng cao vị thế của cán bộ y tế xã.