Góc nhìn

 

Chiến dịch: Tôi tắt máy - còn bạn?

 

Vẻ đẹp Vầng Trăng khuyết

 

Liên hoan vẻ đẹp vầng trăng khuyết

 

Mời tham dự triển lãm Nước mắt cười

 

Triển lãm Chợ sức khỏe

 

Hội nghị Quốc gia về Tình dục và Sức khỏe 2012

 

Khảo sát về Tình yêu và Tình dục của thanh niên

 

Hội nghị quốc gia Tình dục và Sức khỏe năm 2012

 

Đấu giá ủng hộ phòng chống Bạo lực gia đình

 

Triển lãm "Qua đôi mắt em" tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền

 

Triển lãm ảnh "Qua đôi mắt em"

 

Tọa đàm về quyền tình dục

 

Đào tết

 

CCIHP khai xuân

 

Đi thực địa SNV

 

Hội họa kết nối

 

Chăm sóc trước trong và sau sinh ở vùng khó khăn - IVEN