Sơ đồ tổ chức

Ban Quản lý

  • Giám đốc: Ông Trần Hùng Minh, MD, MSc – Chuyên gia về công bằng sức khỏe, hệ thống y tế, dịch tễ học và theo dõi đánh giá (từ năm 1992)
  • Bà Hoàng Tú Anh, MD, MSc, nghiên cứu sinh - Chuyên gia về công bằng sức khỏe, tình dục và quyền, bạo lực trên cơ sở giới (từ năm 1994
  • Bà Vũ Song Hà, MD, Tiến sỹ – Chuyên gia về giới, Rối loạn phổ tự kỷ, sức khỏe tâm thần (từ năm 1995)
  • Ông Phạm Vũ Thiên, MD, MSc – Chuyên gia về tình dục và quyền, truyền thông sức khỏe (từ năm 1994)
  • Bà Quách Thị Thu Trang, MA – Chuyên gia về giới, bạo lực trên cơ sở giới và giáo dục tình dục (từ năm 2000)

Cán bộ

Hiện nay, CCIHP đang có khoảng 20 nhân sự toàn thời gian với nhiều kinh nghiệm làm việc ở các lĩnh vực rất đa dạng, đặc biệt liên quan đến y/ y tế công cộng, khoa học hành vi và khoa học xã hội, xã hội học, tâm lý học, tài chính - kế toán. Bên cạnh đó, CCIHP cũng sở hữu một mạng lưới rộng khắp các tình nguyện viên, cộng tác viên, chuyên gia từ nhiều trường đại học và các viện nghiên cứu, đơn vị truyền thông trên cả nước.

 

Hội đồng sáng lập

Trần Hùng MinhTrần Hùng Minh
Vũ Song HàVũ Song Hà
Hoàng Tú AnhHoàng Tú Anh
Phạm Vũ ThiênPhạm Vũ Thiên
Bùi Thị Thanh MaiBùi Thị Thanh Mai

Ban quản lý

Trần Hùng MinhTrần Hùng Minh
Vũ Song HàVũ Song Hà
Hoàng Tú AnhHoàng Tú Anh
Phạm Vũ ThiênPhạm Vũ Thiên
Quách Thị Thu TrangQuách Thị Thu Trang

Bộ phận hành chính - tài chính

Phạm Bích HiềnPhạm Bích Hiền
Nguyễn Thị Minh HảiNguyễn Thị Minh Hải
Bùi Nguyên ThùyBùi Nguyên Thùy

Bộ phận chuyên môn

Sáng kiến

Hoàng Thị HoaHoàng Thị Hoa
Trịnh Thị HiềnTrịnh Thị Hiền
Lê Thị Hương GiangLê Thị Hương Giang
Ian BromageIan Bromage

Giới và Quyền

Lê Thị Lan AnhLê Thị Lan Anh
Phạm Thị Kiều LinhPhạm Thị Kiều Linh

Nghiên cứu - Đánh giá

Đặng Thị Hồng LinhĐặng Thị Hồng Linh

Truyền thông

Lê Hoàng Minh SơnLê Hoàng Minh Sơn