Sơ đồ tổ chức

Ban Quản lý

ThS, BS, Nghiên cứu sinh Hoàng Tú Anh - chuyên gia về Tình dục, Sức khỏe, Quyền và Vận động chính sách

TS, BS Vũ Song Hà – chuyên gia về Giới, Trao quyền Phụ nữ và Khuyết tật

ThS, BS Tran Hung Minh – chuyên gia về Dịch tễ, nghiên cứu, theo dõi - đánh giá

ThS, BS Bùi Thị Thanh Mai – chuyên gia về Hệ thống y tế, Phát triển tổ chức

ThS, BS Phạm Vũ Thiên – chuyên gia về truyền thông thay đổi hành vi

ThS Quách Thị Thu Trang - chuyên gia về Giới và Tình dục

 

Staffs

Hiện nay, CCIHP đang có khoảng 20 nhân sự toàn thời gian với nhiều kinh nghiệm làm việc ở các lĩnh vực rất đa dạng, đặc biệt liên quan đến y/ y tế công cộng, khoa học hành vi và khoa học xã hội, xã hội học, tâm lý học, tài chính - kế toán. Bên cạnh đó, CCIHP cũng sở hữu một mạng lưới rộng khắp các tình nguyện viên, cọng tác viên, chuyên gia từ nhiều trường đại học và các viện nghiên cứu, đơn vị truyền thông trên cả nước.

 

Hội đồng sáng lập

Trần Hùng MinhTrần Hùng Minh
Vũ Song HàVũ Song Hà
Hoàng Tú AnhHoàng Tú Anh
Phạm Vũ ThiênPhạm Vũ Thiên
Bùi Thị Thanh MaiBùi Thị Thanh Mai

Ban quản lý

Trần Hùng MinhTrần Hùng Minh
Vũ Song HàVũ Song Hà
Hoàng Tú AnhHoàng Tú Anh
Phạm Vũ ThiênPhạm Vũ Thiên
Quách Thị Thu TrangQuách Thị Thu Trang

Bộ phận chức năng

Tài chính

Phạm Bích HiềnPhạm Bích Hiền
Nguyễn Thị Minh HảiNguyễn Thị Minh Hải

Nhân sự và hành chính

Quách Thị Thu TrangQuách Thị Thu Trang
Phạm Bích HiềnPhạm Bích Hiền
Bùi Nguyên ThùyBùi Nguyên Thùy

Bộ phận chuyên môn

Công bằng sức khỏe

Trần Hùng MinhTrần Hùng Minh
Phạm Vũ ThiênPhạm Vũ Thiên
Quách Thị Thu TrangQuách Thị Thu Trang
Đặng Thị Hồng LinhĐặng Thị Hồng Linh
Bùi Thị Thanh MaiBùi Thị Thanh Mai
Trần Khánh AnTrần Khánh An

Giới và Quyền

Hoàng Tú AnhHoàng Tú Anh
Quách Thị Thu TrangQuách Thị Thu Trang
Lê Hoàng Minh SơnLê Hoàng Minh Sơn
Nguyễn Thị ThảoNguyễn Thị Thảo

Khuyết Tật và Tâm Thần

Vũ Song HàVũ Song Hà
Hoàng Thị HoaHoàng Thị Hoa
Trịnh Thị HiềnTrịnh Thị Hiền
Lê Thị Hương GiangLê Thị Hương Giang

SKSS và Tình Dục

Hoàng Tú AnhHoàng Tú Anh
Quách Thị Thu TrangQuách Thị Thu Trang
Lê Thị Lan AnhLê Thị Lan Anh
Phạm Thị Kiều LinhPhạm Thị Kiều Linh

Truyền thông

Phạm Vũ ThiênPhạm Vũ Thiên
Lê Hoàng Minh SơnLê Hoàng Minh Sơn
2