Tập huấn triển khai Nghiên cứu đánh giá khả năng tự sử dụng test HIV nhanh bằng sinh phẩm Oraquick

Thứ Ba, 21/02/2017
Tập huấn triển khai Nghiên cứu đánh giá khả năng tự sử dụng test HIV nhanh bằng sinh phẩm Oraquick
Ngày 21 tháng 2 năm 2017, Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) tổ chức tập huấn cho các đối tác tham gia Nghiên cứu đánh giá khả năng tự sử dụng xét nghiệm nhanh HIV bằng sinh phẩm OraQuick – hoạt động nằm trong khuôn khổ dự án Thúc đẩy tăng trưởng thị trường (Healthy Market) do CCIHP phối hợp cùng tổ chức PATH tại Việt Nam.

 

 

 

 

 

 

Nghiên cứu kỳ vọng có thể thu thập bằng chứng nhằm lên kế hoạch cho việc đáp ứng dự phòng HIV trong tương lai thông qua tìm hiểu về khả năng chấp nhận và tính khả thi của dịch vụ tự xét nghiệm (HIV self-testing) tại Việt Nam. Kết quả của nghiên cứu sẽ được sử dụng kết hợp với các kết quả của các nghiên cứu khác trong dự án để đưa ra khuyến nghị tới các nhà quản lý ngành y tế và chính phủ Việt Nam trong công tác đảm bảo sự tiếp cận với dịch vụ dự phòng HIV hiệu quả trong tương lai.

 

Thạc sỹ Đặng Hồng Linh giới thiệu về nghiên cứu và sinh phẩm

 

Trong một ngày làm việc, các cán bộ nghiên cứu của CCIHP lần lượt hướng dẫn và trình bày các nội dung giới thiệu về nghiên cứu, giới thiệu về quy trình và sinh phẩm OraQuick cùng với cán bộ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội. 

 

 

Cán bộ Trung tâm phòng chống HIV/AIDS Hà Nội giới thiệu chi tiết về sinh phẩm sẽ được sử dụng trong nghiên cứu

 

Nghiên cứu sử dụng máy tính bảng có tích hợp phần mềm thu thập số liệu tiên tiến để tăng tính thuận lợi, chính xác và giảm sử dụng giấy in để quan sát và phỏng vấn khách hàng.

 

Thạc sỹ Trần Khánh An hướng dẫn cán bộ giám sát viên sử dụng công cụ thu thập số liệu bằng máy tính bảng 

 

 

 
Các tin khác