Số liệu đang cập nhật...
Hội thảo - Sự kiện
Mời đồng hành truyền thông Liên hoan nghệ thuật Vẻ đẹp vầng trăng khuyết

Nhận qua email bản tin thông báo về ấn phẩm, chương trình và sự kiện của CCIHP.

THƯ VIỆN ĐIỆN TỬ

Hệ thống thư viện tại CIHP gồm gần 3,000 tài liệu gồm báo cáo nghiên cứu, sách, tạp chí, tài liệu phương tiện đa truyền thông. Đa số các tài liệu ở dạng tài liệu viết, một số đã đang ở dạng văn bản điện tử (electronic format).

Đối tác
UNFPA Vietnam
The southeast asian consortium on Gender, Sexuality and Health
Oxfam in Vietnam
The Women’s Health and Rights Advocacy Partnership (WHRAP)
Viện nghiên cứu phát triển xã hội
IPPF
IASSCS
FHI 360 Vietnam
Sexualitystudies.net
Planned Parenthood of the Great North West
SRHR for ALL
Center for Health Market Innovations
Viện nghiên cứu Y Xã hội học
Rutgers WPF
The asian pacific resource & research centre for women
Đại sứ quán Phần Lan
fordfound
Logo-Rockefeller
EAD
Save-Child
CORDAID
VSO
abtassociates
monash
Donate
Đóng góp tài trợ