Các vấn đề mới

CCIHP đã bước đầu triển khai các hoạt động hướng đến những lĩnh vực mới để nâng cao sức khỏe người dân bao gồm:

Vấn đề bệnh mạn tính không truyền nhiễm: Sáng kiến về dự phòng, phát hiện và chăm sóc người bệnh Tăng Huyết áp, Tiểu đường - trong chương trình hỗ trợ cộng đồng của NOVARTIS pharma (2013-2014)

Vấn đề môi trướng sống: đặc biệt với các sáng kiến vận động tắt động cơ xe máy khi dừng đèn đỏ, phối hợp với trung tâm truyền thông môi trường, tổng cục Môi trường (CETAC), vận động bảo vệ môi trường (triển lãm ảnh Ống kính Môi trường) (2014-2015)

Môi trường sống và sức khỏe: các nghiên cứu can thiệp làm với tổ chức SNV, Plan, Cục quản lý Môi trường Bộ Y tế (VIHEMA) về thúc đẩy các sản phẩm vệ sinh tại các vùng núi, vùng đồng bằng tại Việt Nam