Công bằng sức khỏe trong chăm sóc SKSS tại vùng khó khăn

Thứ Tư, 27/01/2016
Công bằng sức khỏe trong chăm sóc SKSS tại vùng khó khăn
Tài liệu chia sẻ quan điểm về Công bằng Sức khỏe, áp dụng khung lý thuyết về Công bằng sức khỏe trong chăm sóc SKSS cho vùng khó khăn.

Draft for comments hoi thao chia se ket qua khao sat 3 huyen ngheo phan 1 from Thien PhamCác tin mới hơn