Công bằng sức khỏe

Công bằng sức khỏe là một phạm trù của công bằng xã hội. Năm 2008, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khẳng định công bằng sức khỏe là mối quan tâm toàn cầu và chỉ ra sự thiếu công bằng sức khỏe ở cấp độ quốc gia, khu vực và trên thế giới (WHO, 2008, Closing the gap in a generation). Công bằng sức khỏe là tình trạng không còn sự khác biệt về sức khỏe và các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe giữa các nhóm khác nhau trong xã hội. Công bằng sức khỏe được thể hiện trong 5 lĩnh vực cơ bản sau: (1) Công bằng trong phân bổ nguồn lực và tài chính cho y tế; (2) Công bằng trong khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế; (3) Công bằng trong chất lượng dịch vụ và chăm sóc y tế, (4) Công bằng trong các số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến sức khỏe; (5) Công bằng trong về tình trạng sức khỏe.

Từ năm 2009, CCIHP cùng các tổ chức phi chính phủ Việt Nam thành lập thành lập Liên Minh Hành động vì Công bằng Sức khỏe ở Việt Nam (gọi tắt là PAHE, website: http://www.congbangsuckhoe.net/), đồng thời triển khai các nghiên cứu và can thiệp hướng đến đảm bảo sự công bằng trong tiếp cận Y tế tại Việt Nam như dự án “Tăng cường chăm sóc Sức khỏe sinh sản thông qua cách tiếp cận CBSK tại Quế Phong”, “Đánh giá về hiện trạng và các yếu tố ảnh hưởng mối quan hệ bệnh nhân-thầy thuốc và sự hài lòng của người bệnh”  và sử dụng kết quả nghiên cứu để xây dựng can thiệp và vận động chính sách thúc đẩy công bằng trong chất lượng dịch vụ và chăm sóc y tế tại Việt Nam.

Cẩm nang đi viện

Cẩm nang đi viện

Thứ Hai, 22/05/2017, 17:35

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), một thành viên của Liên minh vì Công bằng Sức khỏe (PAHE) biên soạn cuốn ‘Cẩm nang đi viện’ nhằm giúp mọi người có được những thông tin và công cụ thiết yếu để có thể chuẩn bị tốt hơn cho việc đi khám chữa bệnh.

Kết quả nghiên cứu về công bằng trong chăm sóc SKSS vùng khó khăn

Kết quả nghiên cứu về công bằng trong chăm sóc SKSS vùng khó khăn

Thứ Tư, 27/01/2016, 14:58

Kết quả nghiên cứu về công bằng trong chăm sóc SKSS cho người dân vùng khó khăn

Công bằng sức khỏe trong chăm sóc SKSS tại vùng khó khăn

Công bằng sức khỏe trong chăm sóc SKSS tại vùng khó khăn

Thứ Tư, 27/01/2016, 14:39

Tài liệu chia sẻ quan điểm về Công bằng Sức khỏe, áp dụng khung lý thuyết về Công bằng sức khỏe trong chăm sóc SKSS cho vùng khó khăn.