Sức khoẻ sinh sản, Tình dục và Quyền

CCIHP là một trong những tổ chức đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, can thiệp về SKSS-TD và quyền với nhiều nhóm đối tượng như vị thành niên, thanh niên, phụ nữ, trẻ em gái vùng dân tộc miền núi, nhóm thanh niên công nhân, nhóm người có HIV, người khuyết tật. CCIHP xây dựng và duy trì dịch vụ tư vấn trực tuyến về SKSS-TD và giới cho vị thành niên/ thanh niên với hơn 14 năm, CCIHP thực hiện nghiên cứu đánh giá về chiến lược chăm sóc SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2015, góp phần xây dựng chiến lược SKSS-TD giai đoạn 2016-2020. Trong các can thiệp đã thực hiện, CCIHP triển khai dự án về tăng cường tiếng nói của người dân trong dịch vụ Làm mẹ an toàn tại Quế Phong, dự án tăng cường SKSS-TD cho nữ thành niên công nhân tại Hà Nội, dự án mô hình giáo dục đồng đẳng (nhóm Tình nguyện trẻ) về SKSS-TD cho học sinh trung học cơ sở. Các dự án/ chương trình can thiệp này đã đóng góp nhiều bài học kinh nghiệm cho CCIHP và các chương trình chăm sóc SKSS tại Việt Nam

Giáo dục tình dục toàn diện: 7 yếu tố quan trọng

Giáo dục tình dục toàn diện: 7 yếu tố quan trọng

Thứ Ba, 27/06/2017, 10:38

Giáo dục tình dục toàn diện (GDTDTD) tôn trọng nhân quyền của tất cả mọi người, đặc biệt là nhóm thanh niên, từ đó cho phép họ tiếp cận những quyền sinh sản và tình dục của mình. Cách tiếp cận của GDTDTD là tôn trọng tính dục của người trẻ cũng như trao cho họ thái độ tích cực đối với tình dục thay vì đề cao sự kiêng khem, sợ hãi và nhìn nhận người trẻ như những cá nhân không có ham muốn tình dục

Thương thuyết không gian công cộng và pháp luật: Phong trào ủng hộ quyền của người LGBT tại Việt Nam

Thương thuyết không gian công cộng và pháp luật: Phong trào ủng hộ quyền của người LGBT tại Việt Nam

Thứ Bẩy, 21/06/2014, 10:06

Ngày hôm nay 19/6 Quốc hội chính thức thông qua luật hôn nhân gia đình với 79,52% số phiếu tán thành. Trong luật pháp Việt Nam, không phân biệt đối xử một cách rõ ràng với cá nhân người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) nhưng quyền lợi của họ không được bảo vệ một cách hợp pháp và họ đang là nhóm đứng bên lề của xã hội. Kết quả của ngày hôm nay có tác động sâu rộng đến quyền của những người thuộc cộng đồng LGBT và những người ủng hộ quyền của nhóm người này. Đây là thời điểm có tính chất quyết định. Chúng tôi trân trọng giới thiệu nghiên cứu của nhóm IDS Anh và Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) về những bài học kinh nghiệm từ cách các tổ chức xã hội dân sự vận động sử dụng và tác động của nó đến sự thay đổi của luật pháp và nhận thức xã hội

2 tin