Sức khoẻ sinh sản, Tình dục và Quyền

CCIHP là một trong những tổ chức đi đầu trong lĩnh vực nghiên cứu, can thiệp về SKSS-TD và quyền với nhiều nhóm đối tượng như vị thành niên, thanh niên, phụ nữ, trẻ em gái vùng dân tộc miền núi, nhóm thanh niên công nhân, nhóm người có HIV, người khuyết tật. CCIHP xây dựng và duy trì dịch vụ tư vấn trực tuyến về SKSS-TD và giới cho vị thành niên/ thanh niên với hơn 14 năm, CCIHP thực hiện nghiên cứu đánh giá về chiến lược chăm sóc SKSS Việt Nam giai đoạn 2011-2015, góp phần xây dựng chiến lược SKSS-TD giai đoạn 2016-2020. Trong các can thiệp đã thực hiện, CCIHP triển khai dự án về tăng cường tiếng nói của người dân trong dịch vụ Làm mẹ an toàn tại Quế Phong, dự án tăng cường SKSS-TD cho nữ thành niên công nhân tại Hà Nội, dự án mô hình giáo dục đồng đẳng (nhóm Tình nguyện trẻ) về SKSS-TD cho học sinh trung học cơ sở. Các dự án/ chương trình can thiệp này đã đóng góp nhiều bài học kinh nghiệm cho CCIHP và các chương trình chăm sóc SKSS tại Việt Nam

Văn hoá, xã hội và Tình dục

Văn hoá, xã hội và Tình dục

Thứ Tư, 06/08/2014, 12:50

Lần xuất bản thứ hai của tuyển tập Văn hóa, Xã hội và Tình dục đã tập hợp các bài viết quan trọng về sự kiến tạo của đời sống tình dục và các quyền tình dục. Tuyển tập này được xây dựng dựa trên tầm quan trọng của các hiểu biết trong các khía cạnh xã hội, văn hóa, chính trị và kinh tế của tình dục và các mối quan hệ, và các diễn ngôn đang nổi lên quanh vấn đề quyền sinh sản và tình dục. Tuyển tập là tài liệu thiết yếu cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động xã hội, các nhân viên và các nhà cung cấp dịch vụ y tế, những người hàng ngày phải đối mặt với các vấn đề về chính sách và thực hành liên quan tới tình dục, sức khỏe tình dục và quyền tình dục.

Thương thuyết không gian công cộng và pháp luật: Phong trào ủng hộ quyền của người LGBT tại Việt Nam

Thương thuyết không gian công cộng và pháp luật: Phong trào ủng hộ quyền của người LGBT tại Việt Nam

Thứ Bẩy, 21/06/2014, 10:06

Ngày hôm nay 19/6 Quốc hội chính thức thông qua luật hôn nhân gia đình với 79,52% số phiếu tán thành. Trong luật pháp Việt Nam, không phân biệt đối xử một cách rõ ràng với cá nhân người đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT) nhưng quyền lợi của họ không được bảo vệ một cách hợp pháp và họ đang là nhóm đứng bên lề của xã hội. Kết quả của ngày hôm nay có tác động sâu rộng đến quyền của những người thuộc cộng đồng LGBT và những người ủng hộ quyền của nhóm người này. Đây là thời điểm có tính chất quyết định. Chúng tôi trân trọng giới thiệu nghiên cứu của nhóm IDS Anh và Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) về những bài học kinh nghiệm từ cách các tổ chức xã hội dân sự vận động sử dụng và tác động của nó đến sự thay đổi của luật pháp và nhận thức xã hội

Kỳ thị ma túy: Một thách thức cho chương truờng điều trị thay thế bằng Methadone ở Việt Nam, số 26, năm  2012

Kỳ thị ma túy: Một thách thức cho chương truờng điều trị thay thế bằng Methadone ở Việt Nam, số 26, năm 2012

Thứ Hai, 13/01/2014, 11:20

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 26 với nhan đề: "Kỳ thị ma túy: Một thách thức cho chương trình điều trị thay thế bằng Methadone ở Việt Nam" của 3 tác giả Lê Thị Mai Phương, Lùng Bích Ngọc, Lê Minh Giang