Hội thảo: “Quyền sức khỏe sinh sản, tình dục của thanh niên: Từ Luật đến đời sống”

Chủ Nhật, 01/03/2015
Hội thảo: “Quyền sức khỏe sinh sản, tình dục của thanh niên: Từ Luật đến đời sống”
Sáng ngày 06 tháng 02 năm 2015, tại Hà Nội, Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ phối hợp với Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) tổ chức Hội thảo: “Quyền sức khỏe sinh sản, tình dục của thanh niên: Từ Luật đến đời sống” nhằm cụ thể hóa các quyền sức khỏe sinh sản, tình dục của thanh niên trong Luật Thanh niên và các văn bản hướng dẫn; từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm thúc đẩy vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan trong việc đảm bảo quyền sức khỏe sinh sản, tình dục của thanh niên, đặc biệt là thanh niên thuộc các nhóm đặc thù trong đời sống thực tiễn (Hội thảo).

Tham dự Hội thảo có ông Nguyễn Hồng Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội; bà Lê Lam Hương, Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; TS. Vũ Đăng Minh,Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ; ThS. Doãn Đức Hảo, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ; Chuyên gia tư vấn Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ, TS. Trần Văn Miều; TS. Nguyễn Vân Anh, Phó Trưởng phòng Phòng Kế hoạch, Sở Y tế Hà Nội; Giám đốc Trung tâm Sáng kiến và Sức khỏe Dân số (CCIHP), BS. NCS Hoàng Tú Anh; đại diện cán bộ các cơ quan Liên Hợp Quốc như UNSBA, UNESCO…; đại diện lãnh đạo và các cán bộ là chuyên gia của các tổ chức khác; đại diện các bộ, ban, ngành và hơn 60 đại diện thanh niên là học sinh, sinh viên, thanh niên khuyết tật, thanh niên di cư, thanh niên đồng tính, song tính, chuyển giới đang công tác và học tập trên địa bàn Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, BS. NCS Hoàng Tú Anh, Giám đốc CCIHP cho biết, hiện nay trên thế giới đang có 1,8 tỉ thanh niên, chiếm ¼ dân số toàn cầu, được coi là mức có tỷ trọng thanh niên cao nhất từ trước tới nay. Ở nước ta cũng đang đạt ngưỡng cấu trúc dân số vàng với mức độ thanh niên rất cao, chiếm trên 30% trong cấu trúc dân số. Đây được coi là cơ hội vàng cho sự phát triển kinh tế. Thanh niên cũng như là các vấn đề của thanh niên luôn là sự quan tâm của mọi xã hội bởi đây là nhóm đối tượng quan trọng trong sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và chính trị nhưng cũng luôn là tâm điểm với những vấn đề lo lắng cho gia đình và xã hội. Năm 2005 Luật Thanh niên ra đời để đảm bảo bộ phận quan trọng của dân số này được tôn trọng, bảo vệ và phát triển cũng như đóng góp một cách tối đa vào sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam 10 năm qua đã đặt ra cho thanh niên những thách thức và đề ra yêu cầu là phải đánh giá lại hiệu quả của Luật cũng như bổ sung, chỉnh sửa Luật để đảm bảo Luật thực sự gắn với cuộc sống và đi vào cuộc sống.
 
Với mục tiêu trọng tâm và chiến lược hoạt động là luôn luôn coi trọng phúc lợi và quyền lợi của thanh niên, thay mặt CCIHP, BS. NCS Hoàng Tú Anh thể hiện sự vui mừng và hân hạnh được phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Hội thảo: “Quyền sức khỏe sinh sản, tình dục của thanh niên: Từ Luật đến đời sống”. Hội thảo sẽ thảo luận thực trạng và các vấn đề khó khăn của các khung, chương trình dịch vụ đáp ứng cho nhu cầu về sức khỏe sinh sản, tình dục của thanh niên cũng như những khó khăn do khung pháp lý hiện hành có thể chưa được đề cập trong Luật hay đã được đề cập nhưng chưa đủ hoặc chưa được thực thi. Tại Diễn đàn: "Quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục của Thanh niên trong Luật Thanh niên (sửa đổi)" ngày 21/12/2014 được phối hợp tổ chức giữa CCIHP với Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp, rất nhiều khuyến nghị được đưa ra đã được Bộ Nội và thành viên ban soạn thảo ghi nhận, đưa vào Luật Thanh niên (sửa đổi). Tại Hội thảo lần này, chúng tôi đặc biệt nhấn mạnh khẩu hiệu: “Mọi người đều quan trọng” với mong muốn chúng ta đóng góp ý kiến cho việc bổ sung, sửa đổi Luật đảm bảo mọi cá nhân không bị phân biệt về điều kiện kinh tế, văn hóa, xã hội, điều kiện địa lý, khuyết tật, bản soạn giới tính hay xu hướng tình dục. Bà Hoàng Tú Anh cũng thể hiện sự tin tưởng rằng, với kinh nghiệm làm việc của các đại biểu đến từ các tổ chức khác, các đại biểu của các cơ quan nhà nước và các cơ quan Liên Hợp Quốc, đặc biệt là sự có mặt của hơn 60 thanh niên đại diện cho các nhóm thanh niên đặc thù Hội thảo sẽ đạt được mục tiêu này. Bà cũng mong muốn các đại biểu dự Hội thảo tích cực tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến, đề xuất cho Bộ Nội vụ và Ban soạn thảo Luật.
 
TS. Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác Thanh niên, Bộ Nội vụ phát biểu tại Hội thảo
 
TS. Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ phát biểu tại hội thảo.
Hội thảo lần này nằm trong khuôn khổ của Kế hoạch số 1006/KH-ĐA ngày 08/4/2014 của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết đinh số 2160/QĐ-TTg ngày 26/11/2010. Đây cũng là một trong những chuỗi các hoạt động của chương trình: “Trao quyền cho thanh niên trong việc vận động chính sách về sức khỏe sinh sản, tình dục ở Việt Nam” do Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số đề xuất và được sự hỗ trợ tài chính từ Trung tâm Nghiên cứu và Nguồn lực cho phụ nữ Châu Á Thái Bình Dương (ARROW). Hội thảo được chia thành 6 phiên với 02 phiên toàn thể và 04 phiên chuyên đề, bao gồm: Học sinh sinh viên với quyền chăm sóc SKSSTD, Thanh niên LGBT với quyền chăm sóc SKSSTD, Thanh niên khuyết tật với quyền SKSSTD và Thanh niên công nhân với quyền chăm sóc SKSSTD do nhiều đại diện các Bộ ngành Trung ương chủ trì và điều hành.
Các chủ tọa tại Hội thảo
 
Các chủ tọa tại hội thảo
 
Trong khuôn khổ Hội thảo, các đại biểu đã trình bày 11 tham luận về các chương trình, mô hình, sáng kiến về sức khỏe sinh sản, tình dục dành cho 4 nhóm thanh niên (nhóm học sinh, sinh viên; nhóm thanh niên đồng tính, song tính và chuyển giới; nhóm thanh niên khuyết tật và nhóm thanh niên công nhân), các đại biểu đã chỉ ra đặc thù của từng nhóm; nêu những thực tế, khó khăn trong quá trình triển khai các chương trình, mô hình, sáng kiến này. Đặc biệt, 4 nhóm thanh niên đã tích cực đưa ra các ý kiến thảo luận; từ đó chỉ ra những khó khăn và đề xuất của từng nhóm trong việc tiếp cận Quyền được chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục. Những ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các đại biểu đều nhận được sự tiếp thu, giải đáp đầy đủ từ Ban Tổ chức.
 
Phát biểu bế mạc Hội thảo, TS. Vũ Đăng Minh, Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ đánh giá cao các ý kiến đóng góp sâu sắc, tâm huyết của các đại biểu và các bạn thanh niên tại Hội thảo. Với tư cách là đại diện cho cơ quan tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Nội vụ, trưởng ban soạn thảo của Bộ Nội vụ về Dự án sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên, TS. Vũ Đăng Minh trân trọng ghi nhận, tiếp thu những ý kiến đóng góp, khuyến nghị của các đại biểu và của các bạn thanh niên, đặc biệt là các bạn thanh niên thuộc các nhóm thanh niên đặc thù để nghiên cứu, đưa vào nội dung của Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Thanh niên nhằm đáp ứng được những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên.
Quang cảnh hội thảo
 
Quang cảnh hội thảo
 
CCIHP


Các tin mới hơn


Các tin khác