Nỗi Đau

Tôi là...(Cà Mau) (CCIHP/CM2014-13)

Một nhóm đến vẽ câu chuyện về bản thân mình. Có người tham gia từ đầu đến cuối nhưng không nói,chỉ lặng lặng đến, tham dự và ra về (Nghiên cứu viên, Cà Mau, 2014)


Bạn cần đăng nhập để xem link Tải vềArchive khác

Tờ giấy đăng ký tạm trú

Tờ giấy đăng ký tạm trú

Giai đoạn đen tối nhất, tôi khủng hoảng và muốn trả thù...[Chi tiết]