A365 TIẾP TỤC XÂY DỰNG TÀI LIỆU CAN THIỆP CHO TRẺ TỰ KỶ

Thứ Ba, 25/09/2018
A365 TIẾP TỤC XÂY DỰNG TÀI LIỆU CAN THIỆP CHO TRẺ TỰ KỶ
A365, một diễn đàn sáng kiến dựa vào web nhằm hỗ trợ cha mẹ có trẻ tự kỷ của CCIHPs, sẽ tiếp tục cung cấp các công cụ hiệu quả và hữu ích cho việc hỗ trợ sàng lọc và can thiệp.

Tính đến tháng 5/2018, khoảng 13.000 ca xét nghiệm sàng lọc (xét nghiệm ASQ và MCHAT) đã được thực hiện cho trẻ từ 9 tháng đến 48 tháng tuổi trên a365.vn.

Hơn 65 video clip mẫu được xây dựng và đăng trên a365.vn để hỗ trợ các bậc cha mẹ có con mắc chứng tự kỷ có thể can thiệp tại nhà. 3 video mẫu khác cũng được xây dựng trong tháng 8.

 Các tin mới hơn


Các tin khác