TUYỂN DỤNG CÁN BỘ KẾ TOÁN

Thứ Năm, 21/01/2021
TUYỂN DỤNG CÁN BỘ KẾ TOÁN
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (viết tắt là C.CIHP) là một tổ chức Khoa học kỹ thuật, trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) với nhiều kinh nghiệm triển khai các chương trình nghiên cứu, đào tạo, can thiệp, tư vấn và vận động chính sách trong các lĩnh vực quản lý y tế, sức khỏe sinh sản, giới và bạo lực trên cơ sở giới và khuyết tật. Các chương trình của CCIHP hướng tới đẩy mạnh bình đẳng, sự đa dạng và sức khỏe cho mọi người trong xã hội.

Để đáp ứng được yêu cầu hoạt động của Trung tâm, Trung tâm cần tuyển vị trí kế toán với chức năng và nhiệm vụ như sau:

I. Chức năng, nhiệm vụ
1. Quản lý tài chính các dự án được phân công. Đảm bảo thực hiện đầy đủ và đúng với quy định của Trung tâm/nhà tài trợ và các quy định của pháp luật về chế độ kế toán theo quy định của Nhà nước.
2. Lập/cập nhật và lưu giữ chứng từ kế toán hàng ngày.
3. Lập báo cáo tài chính dự án hàng tháng/quý theo yêu cầu
4. Kê khai và báo cáo thuế.
5. Liên hệ với các cơ quan chức năng có liên quan.
6. Tập huấn, giám sát tài chính cho các đối tác/CBCNV thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ kế toán theo quy định của Nhà nước/Nhà tài trợ và của Trung tâm
II. Quyền lợi
1. Lương/ thưởng theo quy định của Trung tâm và dự án
2. Hưởng các chế độ phúc lợi theo quy định của Trung tâm và Nhà nước

III. Yêu cầu
1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kế toán
2. Có kinh nghiệm làm kế toán tối thiểu 5 năm, ưu tiên có kinh nghiệm làm kế toán dự án
3. Thành thạo các ứng dụng văn phòng word, excel

IV. Cách thức nộp hồ sơ
Các ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ và thư xin việc tới Ms. Bùi Nguyên Thùy tại bnthuy@ccihp.org muộn nhất vào ngày 09 tháng 02 năm 2021.

Đề nghị không liên hệ qua điện thoại.Các tin mới hơn


Các tin khác