TUYỂN DỤNG TƯ VẤN DỰ ÁN TÔI LỚN MẠNH

Thứ Hai, 26/04/2021
Dự án Tôi lớn mạnh cần tuyển tư vấn có kinh nghiệm để thực hiện tập huấn tập huấn nâng cao năng lực cho phụ huynh của trẻ có KTTT, KTPT và nhà chuyên môn cung cấp dịch vụ cho trẻ tại Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

1. Giới thiệu chung 

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) triển khai dự án Tôi lớn mạnh do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ tại Thừa Thiên Huế và Quảng Nam nhằm thúc đẩy dịch vụ liên chuyên ngành, có chất lượng tốt và bền vững để giúp trẻ có khuyết tật trí tuệ, khuyết tật phát triển (KTTT, KTPT) được phát huy hết tiềm năng của mình.

 

Dự án dự kiến thực hiện tập huấn nâng cao năng lực cho phụ huynh của trẻ có KTTT, KTPT và nhà chuyên môn cung cấp dịch vụ cho trẻ đang tham gia các hoạt động dự án, nhằm trang bị kiến thức, phương pháp và kỹ năng phù hợp cho dạy trẻ KTTT, KTPT về thích nghi với sự thay đổi của cơ thể trong giai đoạn dậy thì, chăm sóc sức khoẻ sinh sản và phòng chống xâm hại tình dục.

 

2. Yêu cầu đối với tư vấn

Dự án Tôi lớn mạnh cần tuyển tư vấn có kinh nghiệm để thực hiện tập huấn này tại Thừa Thiên Huế và Quảng Nam.

 

Thời gian:

- 1 lớp tại thành phố Huế trong 2 ngày, dự kiến 8-9/5/2021

- 03 lớp tại Quảng Nam, dự kiến:

   + Lớp 1 – nội dung dành cho phụ huynh, tại thị xã Điện Bàn trong 1 ngày 15/5/2021

   + Lớp 2 – nội dung dành cho phụ huynh, tại thành phố Tam Kỳ trong 1 ngày 16/5/2021

   + Lớp 3 – nội dung dành cho giáo viên can thiệp/ nhà chuyên môn đã tham gia lớp 1 và lớp 2, tổ chức tại thành phố Tam Kỳ trong 1 ngày 17/5/2021 (dự án lo ăn ở đi lại cho nhóm từ Điện Bàn di chuyển tới Tam Kỳ để học)

 

Kinh nghiệm chuyên môn:

Có chuyên môn về giáo dục đặc biệt, đã có kinh nghiệm làm việc với trẻ KTTT, KTPT và có kinh nghiệm thực hiện các tập huấn về giới tính, sức khoẻ sinh sản, phòng chống xâm hại tình dục

 

Số ngày làm việc: 

Tối đa 10 ngày làm việc bao gồm cả thời gian chuẩn bị và đi lại trong đó:

- 5 ngày giảng dạy trực tiếp (8h sáng – 16h30 chiều) tại Huế, Điện Bàn và Tam Kỳ

- 3 ngày chuẩn bị nội dung tập huấn và tài liệu, bao gồm các câu hỏi đánh giá trước và sau tập huấn

- 2 ngày cho đi lại và báo cáo tập huấn (bằng tiếng Việt)

 

Hồ sơ yêu cầu:

- CV của tư vấn

- Đề xuất chương trình tập huấn

- Yêu cầu về phí tư vấn và cung cấp tài liệu tham khảo về mức phí khi được yêu cầu

 

Tham khảo thêm thông tin tại đâyCác tin mới hơn


Các tin khác