Tuyển dụng

Tuyển dụng Điều phối viên dự án

Tuyển dụng Điều phối viên dự án

Thứ Hai, 11/03/2019, 15:03

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức xã hội làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). CCIHP chuẩn bị thực hiện giai đoạn tiếp theo của dự án: “Chăm sóc thông minh cho trẻ tự kỷ” (viết tắt là dự án Chăm sóc thông minh) trong thời gian 2019-2020. Mục tiêu của dự án là Tăng cường phát hiện sớm và can thiệp cho trẻ tự kỷ tại Việt Nam, từ đó giúp trẻ phát huy tối đa tiềm năng của mình. Dự án cần tuyển một điều phối viên dự án làm việc toàn thời gian trong vòng 1 năm và có cơ hội gia hạn thêm dựa vào chất lượng công việc để quản lý và giám sát chất lượng và tiến độ thực hiện dự án.

Tuyển Trợ lý kỹ thuật về can thiệp cho trẻ khuyết tật

Tuyển Trợ lý kỹ thuật về can thiệp cho trẻ khuyết tật

Thứ Tư, 05/12/2018, 11:51

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức phi chính phủ làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). CCIHP sẽ triển khai dự án “Phát triển dịch vụ phục hồi chức năng liên chuyên khoa hỗ trợ trẻ em khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển” tại 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam trong thời gian 3 năm. Dự án có mục đích phát triển dịch vụ liên chuyên khoa, dễ tiếp cận, có chất lượng tốt và bền vững để hỗ trợ người khuyết tật, đặc biệt là trẻ em (dưới 16 tuổi) có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển phát huy tốt nhất tiềm năng của mình. Một cấu phần của dự án là xây dựng mô hình can thiệp với sự tham gia của phụ huynh, trong đó dự án sẽ tổ chức tập huấn và hỗ trợ phụ huynh thực hiện các hoạt động phục hồi chức năng, can thiệp cho con. CCIHP đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí Trợ lý kỹ thuật về can thiệp cho trẻ khuyết tật.

Tuyển Chuyên gia tư vấn về lĩnh vực Quản lý thông tin y tế

Tuyển Chuyên gia tư vấn về lĩnh vực Quản lý thông tin y tế

Thứ Hai, 19/11/2018, 09:52

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức phi chính phủ làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). CCIHP có nhu cầu tuyển chuyên gia tư vấn về lĩnh vực Quản lý thông tin y tế cho hợp phần nghiên cứu đánh giá: Đánh giá việc sử dụng PrEP theo nhu cầu và dài hạn trong số người dùng PrEP ở Việt Nam. Đây là hợp phần nằm trong dự án Hoạt động thúc đẩy thị trường hàng hóa và dịch vụ dự phòng HIV.

Trợ lý chương trình, chuyên ngành phục hồi chức năng

Trợ lý chương trình, chuyên ngành phục hồi chức năng

Thứ Năm, 08/11/2018, 14:43

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức phi chính phủ làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). CCIHP sẽ triển khai dự án “Phát triển dịch vụ phục hồi chức năng liên chuyên khoa hỗ trợ trẻ em khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển” tại 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam trong thời gian 3 năm. Dự án có mục đích phát triển dịch vụ liên chuyên khoa, dễ tiếp cận, có chất lượng tốt và bền vững để hỗ trợ người khuyết tật, đặc biệt là trẻ em (dưới 16 tuổi) có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển phát huy tốt nhất tiềm năng của mình. CCIHP đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí: Trợ lý chương trình - chuyên ngành phục hồi chức năng.

TRẠI HÈ CHO NHÓM LÃNH ĐẠO TRẺ

TRẠI HÈ CHO NHÓM LÃNH ĐẠO TRẺ

Thứ Ba, 25/09/2018, 08:23

25 học sinh đến từ các trường ở Hà Nội đã tham gia trại hè từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 8 tại Khách sạn Quân đội

Tuyển dụng Trợ lý chương trình - Chuyên ngành phục hồi chức năng

Tuyển dụng Trợ lý chương trình - Chuyên ngành phục hồi chức năng

Thứ Ba, 18/09/2018, 11:03

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức phi chính phủ làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). CCIHP sẽ triển khai dự án Phát triển dịch vụ phục hồi chức năng liên chuyên khoa hỗ trợ trẻ em khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển tại 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam trong thời gian 3 năm. Dự án có mục đích phát triển dịch vụ liên chuyên khoa, dễ tiếp cận, có chất lượng tốt và bền vững để hỗ trợ người có khuyết tật (NKT), đặc biệt là trẻ em (dưới 16 tuổi) có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển (KTTT và KTPT), phát huy tốt nhất tiềm năng của mình. CCIHP đang tìm kiếm nhân sự cho vị trí: Trợ lý chương trình, chuyên ngành phục hồi chức năng

Tuyển Cán bộ Theo dõi và Đánh giá

Tuyển Cán bộ Theo dõi và Đánh giá

Thứ Năm, 13/09/2018, 09:58

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức phi chính phủ làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). CCIHP sẽ triển khai dự án Phát triển dịch vụ phục hồi chức năng liên chuyên khoa hỗ trợ trẻ em khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển tại 2 tỉnh Thừa Thiên Huế và Quảng Nam trong thời gian 3 năm. Dự án có mục đích phát triển dịch vụ liên chuyên khoa, dễ tiếp cận, có chất lượng tốt và bền vững để hỗ trợ người có khuyết tật (NKT), đặc biệt là trẻ em (dưới 16 tuổi) có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển (KTTT và KTPT), phát huy tốt nhất tiềm năng của mình.

Tuyển Cán bộ Kế toán

Tuyển Cán bộ Kế toán

Thứ Tư, 05/09/2018, 15:08

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức phi chính phủ làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). CCIHP có nhu cầu tuyển bổ sung 01 cán bộ kế toán cho trung tâm.

Tuyển Điều phối viên dự án

Tuyển Điều phối viên dự án

Thứ Ba, 28/08/2018, 11:14

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức xã hội làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). CCIHP nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) để thực hiện dự án: “Tăng cường dự phòng và ứng phó với bạo lực và các hành vi có hại trên cơ sở giới từ góc nhìn của tổ chức xã hội” (viết tắt là dự án VNM9P05) trong thời gian từ năm 2018 đến năm 2021. Mục tiêu của dự án là tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội trong bằng chứng, phát triển các sáng kiến về mô hình can thiệp dự phòng và dịch vụ ứng phó với bạo lực và các hành vi có hại trên cơ sở giới.

Tuyển Trợ lý nghiên cứu kiêm cán bộ dự án

Tuyển Trợ lý nghiên cứu kiêm cán bộ dự án

Thứ Sáu, 06/07/2018, 15:57

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức phi chính phủ làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). CCIHP có nhu cầu tuyển một trợ lý nghiên cứu kiêm cán bộ dự án cho mảng hoạt động liên quan chăm sóc sức khoẻ bà mẹ, trẻ em và sức khoẻ cộng đồng nói chung.

Recruiting Monitoring, Evaluation and Learning (MEL) Senior Officer

Thứ Hai, 28/03/2022, 08:24

Center for Creative Initiatives in Health and Population (C.CIHP) is a Vietnamese NGO registered under VUSTA since 2008. We are working in the fields of public health, health equity, gender and gender-based violence, reproductive and sexual health, and disability and mental health. CCIHP was selected by USAID to act as the prime agency in charge of a program titled “Improving the Quality of Life of Persons with Disabilities in provinces heavily sprayed with Agent Orange” (hereafter referred to as INCLUSION) in 3 provinces of Quang Tri (QT), Thua Thien Hue (TTH) and Quang Nam (QN) in Vietnam central region (Cluster 1). The work undertaken by CCIHP within the INCLUSION program is termed “Inclusion 1”. Besides, CCIHP is implementing other activities to support children with intellectual and developmental disabilities (IDD) through platform A365.vn, A365 Lab etc.

RECRUITING CONSULTANTS

Thứ Sáu, 25/03/2022, 10:10

The Center for Creative Initiatives in Health and Population (CCIHP) is a non-profit science and technology organization under VUSTA with extensive experiences in implementing research, training, intervention, consultation and advocacy projects in the field of health management, reproductive health, gender equality, gender-based violence and disability. CCIHP’s program aim to promote quality, diversity and health for all.

Mời dự Hội thảo Giải đáp thông tin về Hồ sơ mời ứng tuyển đối tác triển khai Dự án

Thứ Sáu, 06/08/2021, 16:06

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số trân trọng kính mời Quý đơn vị tham gia buổi Hội thảo giải đáp thông tin về Hồ sơ mời ứng uyển đối tác triển khai Dự án Hòa nhập 1

Tuyển dụng Trợ lý kỹ thuật về can thiệp cho trẻ khuyết tật

Tuyển dụng Trợ lý kỹ thuật về can thiệp cho trẻ khuyết tật

Thứ Ba, 05/11/2019, 08:15

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức phi chính phủ làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org).

Mời dự Hội thảo Giải đáp thông tin về Hồ sơ mời ứng tuyển đối tác triển khai Dự án

Thứ Ba, 03/08/2021, 10:42

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) trân trọng kính mời các đơn vị quan tâm tham dự Hội thảo giải đáp thông tin về Hồ sơ mời ứng tuyển đối tác triển khai Dự án Hòa nhập 1

Tuyển dụng Cán bộ chương trình

Thứ Hai, 27/03/2017, 12:02

Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số (CCIHP) là một tổ chức phi chính phủ làm việc chủ yếu trong lĩnh vực y tế công cộng và khoa học xã hội (chi tiết xem thêm tại http://ccihp.org). CCIHP có nhu cầu tuyển một cán bộ chương trình làm việc toàn thời gian trong ngắn hạn (06 tháng, dự kiến từ tháng 4/2017 tới tháng 10/2017) để thay thế vị trí chính thức nghỉ sinh trong một dự án về phòng chống HIV. Đây là một dự án có cả hai cấu phần nghiên cứu và can thiệp, làm việc trực tiếp với các cộng đồng đích trong lĩnh vực phòng ngừa, giảm hại liên quan HIV.

Mời chuyên gia tư vấn về lĩnh vực Quản lý thông tin y tế

Mời chuyên gia tư vấn về lĩnh vực Quản lý thông tin y tế

Thứ Năm, 16/03/2017, 09:53

CCIHP có nhu cầu tuyển chuyên gia tư vấn về lĩnh vực Quản lý thông tin y tế cho hợp phần nghiên cứu đánh giá: Đánh giá khả năng chấp nhận, tính khả thi và bền vững của can thiệp dự phòng trước phơi nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới, người chuyển giới nữ và cặp bạn tình dị nhiễm ở TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam (gọi tắt là PrEP Intervention). Đây là hợp phần nằm trong dự án Hoạt động tăng trưởng thúc đẩy thị trường sản phẩm và dịch vụ dự phòng HIV tại Việt Nam (Healthy Market Activities).

TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN TRUYỀN THÔNG

TUYỂN TÌNH NGUYỆN VIÊN TRUYỀN THÔNG

Thứ Hai, 12/09/2016, 17:49

Dự án: Chăm sóc thông minh cho trẻ tự kỷ (A365) của Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và Dân số đang cần tuyển 02 bạn tình nguyện viên cho hoạt động truyền thông dự án

Thông báo tuyển sinh người khuyết tật 2016

Thông báo tuyển sinh người khuyết tật 2016

Thứ Hai, 15/08/2016, 18:43

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số chia sẻ cơ hội học nghề tới người khuyết tật từ Công ty Cổ phần Tâm Việt Vàng năm 2016.

Thông báo tuyển dụng điều tra viên

Thông báo tuyển dụng điều tra viên

Thứ Năm, 11/08/2016, 09:03

Trung tâm Sáng kiến sức khỏe và dân số (CCIHP) chuẩn bị triển khai Khảo sát về sự sẵn có của bao cao su, bơm kim tiêm và chất bôi trơn tại các các cơ sở bán lẻ /dịch vụ tư nhân gồm khách sạn, nhà nghỉ, hiệu thuốc. Khảo sát được thực hiện trong khuôn khổ dự án Healthy Market do USAID tài trợ, PATH thực hiện

132 tin