Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân trong công nhân xây dựng di cư ở Hà Nội, Việt Nam, số 19, năm 2010

Thứ Ba, 08/10/2013
Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân trong công nhân xây dựng di cư ở Hà Nội, Việt Nam, số 19, năm 2010
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 19 với nhan đề: "Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân trong công nhân xây dựng di cư ở Hà Nội, Việt Nam" của 2 tác giả Bùi Thị Thanh Thủy, Joshua Kretchmar.

 Tóm tắt

Nghiên cứu tìm hiểu ảnh hưởng của các mạng lưới xã hội lên các mối quan hệ tình dục của công nhân xây dựng di cư ở Hà Nội, Việt Nam thông qua quan sát và phỏng vấn với thành viên của hai nhóm công nhân khác nhau. Nhóm thứ nhất, bao gồm cả công nhân và cai của họ, đến từ cùng một làng; nhóm thứ hai đến từ những làng khác nhau. Nghiên cứu quan tâm đến việc các mối quan hệ xã hội của công nhân và cai của họ ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động quan hệ tình dục ngoài hôn nhân. Trong nhóm công nhân và cai  đến từ cùng một làng, việc sợ mang tiếng xấu khiến cho công  nhân hạn chế tìm kiếm các dịch vụ tình dục vì thông tin về hành vi của họ sẽ  được lan truyền về nhà một cách nhanh chóng. Ngược lại, công nhân ở nhóm đến từ các làng khác nhau thường cùng nhau  đi mua dâm. Việc thiếu vắng mối liên hệ trực tiếp với làng quê giúp cho các công nhân của nhóm thứ hai dễ dàng giấu giếm các hoạt động của họ hơn. Bài viết cũng thảo luận ứng dụng của các kết quả nghiên cứu với vấn đề an toàn và nguy cơ tình dục. 


Các tin mới hơn


Các tin khác