Danh mục này gồm sáng tác văn học, thơ, âm nhạc về mối quan hệ cùng giới và các bài biên khảo liên quan đến những mối quan hệ tình dục cùng giới. Các tác phẩm này do nghiên cứu viên của CCIHP sưu tầm dựa trên giới thiệu của cộng đồng LGBT, cũng như tham khảo các nghiên cứu và bài viết khác về chủ đề đồng tính luyến ái trong lịch sử hoặc trong văn học. Các bài viết của Hồ Trường An và Nguyễn Quang Vinh (trong bài nghiên cứu về dục) là nguồn tham khảo chính. Ngoài ra, trong danh mục chúng tôi cũng giới thiệu một số bài phê bình phim về chủ đề đồng tính luyến ái/ LGBT. Những bài viết này được tìm chủ yếu từ các trang Damau.org, Gio-o, Talawas, Y-xine cùng một số trang cá nhân khác. Ngoài ra còn có một số bài mới tìm và được viết gần đây về Xuân Diệu hay đánh giá việc thể hiện hình ảnh người đồng tính trong văn học.

Sáng tác và biên khảo trên mạng về dòng văn học đồng tính

Bùi Anh Tấn - Bùi Anh Tấn: 'Thiên Hạ Nghĩ Tôi Đồng Tính Cũng Chẳng Sao' (2007)

Bùi Anh Tấn - Bùi Anh Tấn: 'Thiên Hạ Nghĩ Tôi Đồng Tính Cũng Chẳng Sao' (2007)

Nhà văn chuyên viết về đồng tính Bùi Anh Tấn trả lời phỏng vấn năm 2007[Chi tiết]
XUÂN DIỆU & TÔ HOÀI: VÀ “MỐI TÌNH TRAI” (2004)

XUÂN DIỆU & TÔ HOÀI: VÀ “MỐI TÌNH TRAI” (2004)

 Trần Nghi Hoàng   Cuối thế kỷ 20, bước qua đầu thế kỷ 21, “đồng...[Chi tiết]
Xuân Diệu và Huy Cận: hai nhà thơ đồng tính luyến ái?

Xuân Diệu và Huy Cận: hai nhà thơ đồng tính luyến ái?

Xuân Diệu là một nhà thơ lớn. Nhiều người đã viết về ông và nhiều nhất là...[Chi tiết]
văn học nghệ thuật trên mạng về đồng tính luyến ái

văn học nghệ thuật trên mạng về đồng tính luyến ái

Tất cả các sáng tác được nghiên cứu viên tìm thấy...[Chi tiết]