Kế hoạch chiến lược 2018 - 2022

5 mục tiêu hướng tới một xã hội công bằng và bình đẳng nơi mà tất cả mọi người có cơ hội được sống một đời sống khỏe mạnh và viên mãn

1. Bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới

2. Khuyết tật và sức khỏe tâm thần

3. Sức khỏe sinh sinh sản, Tình dục và Quyền

4. Công bằng sức khỏe và bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân

5. Các bệnh không truyền nhiễm và các vấn đề y tế cấp bách

 

Thông tin chi tiết về kế hoạch chiến lược của CCIHP giai đoạn 2018 - 2022 vui lòng truy cập tại đây