Các vấn đề mới

CCIHP đã bước đầu triển khai các hoạt động hướng đến những lĩnh vực mới để nâng cao sức khỏe người dân bao gồm:

Vấn đề bệnh mạn tính không truyền nhiễm: Sáng kiến về dự phòng, phát hiện và chăm sóc người bệnh Tăng Huyết áp, Tiểu đường - trong chương trình hỗ trợ cộng đồng của NOVARTIS pharma (2013-2014)

Vấn đề môi trướng sống: đặc biệt với các sáng kiến vận động tắt động cơ xe máy khi dừng đèn đỏ, phối hợp với trung tâm truyền thông môi trường, tổng cục Môi trường (CETAC), vận động bảo vệ môi trường (triển lãm ảnh Ống kính Môi trường) (2014-2015)

Môi trường sống và sức khỏe: các nghiên cứu can thiệp làm với tổ chức SNV, Plan, Cục quản lý Môi trường Bộ Y tế (VIHEMA) về thúc đẩy các sản phẩm vệ sinh tại các vùng núi, vùng đồng bằng tại Việt Nam

XÀ PHÒNG HY VỌNG & VẢI CHO CUỘC SỐNG

XÀ PHÒNG HY VỌNG & VẢI CHO CUỘC SỐNG

Thứ Tư, 11/04/2018, 15:55

Lần đầu tiên một chương trình tái chế xà phòng và đồ vải từ đã qua sử dụng từ các khách sạn nhằm cung cấp xà phòng miễn phí cho trẻ em nghèo được thực hiện tại Việt Nam.

SOAP FOR HOPE - XÀ PHÒNG HY VỌNG

Thứ Tư, 11/04/2018, 15:49

hoạt động XÀ PHÒNG HY VỌNG - SOAP FOR HOPE, là hoạt động của CCIHP phối hợp với Diversey và các tập đoàn khách sạn nhằm tăng cuồhạtđo động bảo vệ môi trường, tái chế xà phòng và hỗ trợ trẻ em, phụ nữ trong thực hành vệ sinh

2 tin