Lịch sử hình thành

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (C.CIHP) được Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam thành lập và quản lý trực tiếp theo quyết định số 1816/QĐ-LHH ngày 11/12/2008 thực hiện các hoạt động trong các lĩnh vực khoa học và công nghệ: 

  • Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sức khỏe và dân số; ứng dụng các kết quả nghiên cứu, thành tựu của khoa học và công nghệ tiên tiến, các sáng kiến để can thiệp, cải thiện sức khỏe cộng đồng và nâng cao sức khỏe dân số. 
  • Dịch vụ KH&CN: Tư vấn, phản biện khoa học, giám định, đánh giá đề tài, dự án, chương trình; Chuyển giao công nghệ và các sáng kiến; Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên; Tuyên truyền phổ biến kiến thức về sức khỏe và dân số với nhiều hình thức khác nhau; Tư vấn, xây dựng và phát triển mô hình sáng kiến trong lĩnh vực Dân số và Sức khỏe. 
  • Hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm.  

 

C.CIHP cũng tiếp nối 10 năm kinh nghiệm và uy tín từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Y tế (CIHP) được thành lập từ năm 1999 và hoạt động dưới mô hình doanh nghiệp xã hội và hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu và triển khai các mô hình can thiệp sáng tạo trong các lĩnh vực về quản lý y tế; Chăm sóc sức khỏe ban đầu; Sức khỏe sinh sản  tình dục và quyền; Phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. C.CIHP là sự tiếp nối sứ mệnh và nhiệm vụ của CIHP đã thiết lập và phát triển lên một tầm cao mới để góp phần hướng đến "Sức khỏe cho mọi người" và "Không để ai bị bỏ lại phía sau".

 

C.CIHP hiện nay được điều hành bởi bốn bác sĩ y khoa với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế công cộng và một chuyên gia khoa học xã hội đã có 15 năm kinh nghiệm quản lý các can thiệp. Với khoảng 20 nhân sự toàn thời gian có nền tảng từ nhiều lĩnh vực khác nhau như y khoa, y tế công cộng, khoa học xã hội, tâm lý học, tài chính, hành chính, CCIHP đang khẳng định thế mạnh trong 6 lĩnh vực:

  • Sức khỏe sinh sản - Tình dục và quyền SK 
  • Bình Đẳng Giới và phòng tránh bạo lực trên cơ sở giới 
  • Khuyết tật và sức khỏe tinh thần
  • Hệ thống y tế và thị trường sức khỏe
  • Bệnh không lây nhiễm
  • Truyền thông trong lĩnh vực sức khỏe và y tế