Lịch sử hình thành

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) tiếp nối 10 năm kinh nghiệm và uy tín từ Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Y tế (CIHP), được thành lập từ năm 1999. CIHP được biết đến như một doanh nghiệp xã hội làm việc như một tổ chức phi lợi nhuận từ những ngày đầu tiên thành lập. Sau 10 năm phát triển, CIHP đã tạo nên sự uy tín trong công tác nghiên cứu và các mô hình can thiệp sáng tạo trong các lĩnh vực về quản lý y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu, sức khỏe sinh sản, tình dục và quyền, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới. 

 

Đáp ứng với sự thay đổi về bối cảnh xã hội và các cơ hội hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề sức khỏe tại Việt Nam, cuối năm 2008, CCIHP đã được thành lập như một tổ chức trực thuộc CIHP đăng ký hợp pháp với Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam (VUSTA). CCIHP là sự tiếp nối sứ mệnh và nhiệm vụ của CIHP và phát triển xa hơn để đạt được vị trí chính trị lớn mạnh như hiện nay.

 

CCIHP hiện nay được điều hành bởi 4 bác sĩ y khoa với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực y tế công cộng và một chuyên gia khoa học xã hội đã có 15 năm kinh nghiệm quản lý các can thiệp. Với khoảng 20 nhân sự toàn thời gian có nền tảng từ nhiều lĩnh vực khác nhau như y khoa, y tế công cộng, khoa học xã hội, tâm lý học, tài chính, hành chính, CCIHP đang khẳng định thế mạnh trong 6 lĩnh vực: