Ấn phẩm CCIHP

Xuất bản các kết quả nghiên cứu, các tài liệu chuyên môn về các lĩnh vực mà CCIHP thực hiện cũng là một hoạt động của CCIHP. Các đồng nghiệp và các bạn có thể tìm kiếm các tài liệu quan tâm trong mục này. 

Bản tin Tháng 9/2018

Thứ Tư, 28/11/2018, 15:34

Bản tin Tháng 8/2018

Thứ Tư, 28/11/2018, 15:31

Bản tin Tháng 7/ 2018

Thứ Tư, 28/11/2018, 15:27

SỨC KHOẺ TÌNH DỤC SINH SẢN VÀ QUYỀN trong thời đại Mục tiêu Phát triển Bền vững

SỨC KHOẺ TÌNH DỤC SINH SẢN VÀ QUYỀN trong thời đại Mục tiêu Phát triển Bền vững

Thứ Tư, 22/08/2018, 15:41

Tháng 9 năm 2015, Liên hợp quốc đã thông qua Các Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) gồm 17 mục tiêu chung và 169 mục tiêu cụ thể. SDGs chính là định hướng cho chương trình nghị sự toàn cầu về phát triển cho giai đoạn 2015- 2030, tiếp nối chương trình nghị sự của Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDG). Để thể hiện cam kết đối với việc thực hiện các mục tiêu này, tháng 5/2017, nhà nước Việt Nam đã chính thức thông qua chương trình hành động thực hiện SDGs.

Cẩm nang đi viện

Cẩm nang đi viện

Thứ Hai, 22/05/2017, 17:35

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), một thành viên của Liên minh vì Công bằng Sức khỏe (PAHE) biên soạn cuốn ‘Cẩm nang đi viện’ nhằm giúp mọi người có được những thông tin và công cụ thiết yếu để có thể chuẩn bị tốt hơn cho việc đi khám chữa bệnh.

Bản tin CCIHP

Thứ Tư, 28/11/2018, 15:17

Khi yêu thương là một lựa chọn - truyện tranh về trẻ tự kỷ

Khi yêu thương là một lựa chọn - truyện tranh về trẻ tự kỷ

Thứ Ba, 03/10/2017, 20:59

Sản phẩm được sản xuất bởi nữ họa sĩ #L - một tình nguyện viên trẻ, cùng thành viên nhóm Rubic và cán bộ thanh niên CCIHP trong chiến dịch: Không phân biệt đối xử trong tháng 3 năm 2017 do Zero Discrimination Action Group thực hiện. Sản phẩm được hỗ trợ bởi nhóm nghệ sĩ Lê Bích, iSEE và UNDP

Kết quả nghiên cứu về công bằng trong chăm sóc SKSS vùng khó khăn (P2)

Kết quả nghiên cứu về công bằng trong chăm sóc SKSS vùng khó khăn (P2)

Thứ Ba, 29/08/2017, 05:45

Báo cáo chăm sóc trưóc trong và sau sinh tại vùng khó khăn phần 2

Những ngăn tủ - triển lãm về LGBT

Những ngăn tủ - triển lãm về LGBT

Thứ Hai, 28/08/2017, 23:49

CCIHP phối hợp với các bạn LGBT trong cộng đồng và một số tổ chức có liên quan tổ chức sưu tầm, phân mục và tổ chức triển lãm những ngăn tủ tại Hà Nội năm 2015 và tiếp tục được UNESCO tiến hành triển lãm bộ hình ảnh được chụp từ hiện vật triển lãm.

KoBo Toolbox: Công cụ hiệu quả trong quản lý và thu thập số liệu thực địa

KoBo Toolbox: Công cụ hiệu quả trong quản lý và thu thập số liệu thực địa

Thứ Hai, 28/08/2017, 10:20

Ứng dụng công nghệ trong nghiên cứu để đảm bảo chất lượng cao nhất của số liệu và thông tin nghiên cứu luôn là ưu tiên tại Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số. Sử dụng KoBo Toolbox - một ứng dụng trên thiết bị điện tử trong nghiên cứu về Sức khỏe bà mẹ - trẻ em, HIV/AIDS hiện đã giúp công tác thực địa được tổ chức dễ dàng và hiệu quả hơn.

TỔNG QUAN QUỐC GIA VỀ TIẾP CẬN PHỔ QUÁT SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ TÌNH DỤC

TỔNG QUAN QUỐC GIA VỀ TIẾP CẬN PHỔ QUÁT SỨC KHỎE SINH SẢN VÀ TÌNH DỤC

Thứ Năm, 17/08/2017, 10:54

Trong khi Sức khỏe sinh sản (SKSS) được công nhận trong chính sách quốc gia, Việt Nam xếp hạng 121 về Chỉ số phát triển con người do tuổi trung bình đi học thấp và tổng thu nhập quốc dân bình quân đầu người và xếp thứ 58 về Chỉ số Bình đẳng giới.

TỔNG QUAN QUỐC GIA - TIẾP CẬN PHỔ QUÁT VỚI QUYỀN  SỨC KHỎE SINH SẢN TÌNH DỤC

TỔNG QUAN QUỐC GIA - TIẾP CẬN PHỔ QUÁT VỚI QUYỀN SỨC KHỎE SINH SẢN TÌNH DỤC

Thứ Năm, 17/08/2017, 10:32

Báo cáo quốc gia này xem xét tình hình Việt Nam, quốc gia đông dân thứ 14 trên thế giới, có một trong những khuôn khổ luật pháp tiến bộ nhất trong khu vực về quyền SKTD và sinh sản. Ngoài việc là quốc gia đầu tiên ký kết Chương trình Hành động vì Dân số và Phát triển Quốc tế (ICPD) năm 1994 và Nền tảng Hành động Bắc Kinh năm 1995 và ký kết và phê chuẩn một số văn kiện quốc tế quan trọng về quyền con người như Công ước về Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử với phụ nữ (CEDAW), nhân quyền của cá nhân được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm trong hiến pháp Việt Nam

Sử dụng ảnh kể chuyện trong can thiệp cộng đồng về giới và bạo lực giới

Sử dụng ảnh kể chuyện trong can thiệp cộng đồng về giới và bạo lực giới

Thứ Hai, 07/08/2017, 15:35

Đây là một phương pháp làm việc tìm hiểu thực trạng về vấn đề giới, công bằng giới, bạo lực giới tại cộng đồng thông qua hướng dẫn người dân kể chuyện và sử dụng hình ảnh để kể chuyện. Người dân, đặc biệt người phụ nữ là người kể chuyện và sử dụng những câu chuyện và hình ảnh để truyền thông vận động cộng đồng, các nhà lãnh đạo cộng đồng và cơ quan có liên quan để phòng chống bạo lực giới. Hoạt động này được thực hiện tại A Lưới, Thừa Thiên Huế Bs. Phạm Vũ Thiên (CCIHP) là người hướng dẫn về phương pháp, hỗ trợ kỹ thuật, phương pháp, tổ chức triển lãm.

Kết quả nghiên cứu về công bằng trong chăm sóc SKSS vùng khó khăn

Kết quả nghiên cứu về công bằng trong chăm sóc SKSS vùng khó khăn

Thứ Tư, 27/01/2016, 14:58

Kết quả nghiên cứu về công bằng trong chăm sóc SKSS cho người dân vùng khó khăn. Nghiên cứu được tiến hành tại Nghệ An, Cao Bằng và Kon Tum. CCIHP là đơn vị tiến hành nghiên cứu và sử dụng nghiên cứu để báo cáo tại hội nghị khoa học về công bằng sức khỏe và dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản được tổ chức tại Hà nội.

Being transgender in the workplace is difficult in Vietnam or anywhere

Being transgender in the workplace is difficult in Vietnam or anywhere

Thứ Năm, 27/08/2015, 00:00

The White Houses naming of a transgender person as the new outreach and recruitment director at the Office of Personnel, the first openly transgender person to occupy a senior position in the White House, is ground-breaking. The appointment of Raffi Freedman-Gurspan is a sign of the inclusive leadership of the Obama administration.

Văn hoá, xã hội và Tình dục

Văn hoá, xã hội và Tình dục

Thứ Tư, 06/08/2014, 12:50

Lần xuất bản thứ hai của tuyển tập Văn hóa, Xã hội và Tình dục đã tập hợp các bài viết quan trọng về sự kiến tạo của đời sống tình dục và các quyền tình dục. Tuyển tập này được xây dựng dựa trên tầm quan trọng của các hiểu biết trong các khía cạnh xã hội, văn hóa, chính trị và kinh tế của tình dục và các mối quan hệ, và các diễn ngôn đang nổi lên quanh vấn đề quyền sinh sản và tình dục. Tuyển tập là tài liệu thiết yếu cho các nhà nghiên cứu, các nhà hoạt động xã hội, các nhân viên và các nhà cung cấp dịch vụ y tế, những người hàng ngày phải đối mặt với các vấn đề về chính sách và thực hành liên quan tới tình dục, sức khỏe tình dục và quyền tình dục.

Điểm tin Giới & Tình dục số 1: Nhân dạng Giới trong thời kỳ quá độ tại Việt Nam

Điểm tin Giới & Tình dục số 1: Nhân dạng Giới trong thời kỳ quá độ tại Việt Nam

Thứ Hai, 13/01/2014, 11:32

Số đầu tiên của bản tin được phát triển với tiêu đề ‘Nhân dạng Giới trong thời kì quá độ ở Việt Nam’. Hơn hai mươi năm sau Đổi mới, đã đạt được những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế và xã hội, Việt Nam dường như vẫn chưa thoát khỏi hai chữ ‘quá độ’. Các chuẩn mực giới, đặc biệt liên quan đến khía cạnh tình dục của phụ nữ, có lẽ là phạm trù thể hiện rõ nét nhất sự dè dặt và lúng túng trong quyết định của xã hội cho một nhân dạng giới ở Việt Nam.

Điểm tin Giới &Tình dục

Thứ Hai, 13/01/2014, 11:31

CCIHP thành lập Trung tâm Thông tin Tư liệu với mục đích hỗ trợ bạn đọc tiếp cận được các thông tin trong lĩnh vực giới, tình dục và sức khỏe một cách hiệu quả. Điểm tin Giới & Tình dục là một trong các sản phẩm quan trọng, được thực hiện hàng quí bằng tiếng Anh và tiếng Việt.

Những vấn đề về giới và tình dục ở Việt Nam: Huyền thoại và sự thực về đeo cấy dương vật và các vật cụ kích thích tình dục, số 3, năm 2004

Chủ Nhật, 04/08/2013, 23:05

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 3 với nhan đề: “Những vấn đề về giới và tình dục ở Việt Nam: Huyền thoại và sự thực về đeo cấy dương vật và các vật cụ kích thích tình dục". Tác giả: Đặng Nguyên Anh và Lê Bạch Dương

Những vấn đề về giới và tình dục ở Việt Nam: Huyền thoại và sự thực về đeo cấy dương vật và các vật cụ kích thích tình dục, số 3, năm 2004

Thứ Sáu, 02/08/2013, 05:46

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 3 với nhan đề: “Những vấn đề về giới và tình dục ở Việt Nam: Huyền thoại và sự thực về đeo cấy dương vật và các vật cụ kích thích tình dục". Tác giả Đặng Nguyên Anh và Lê Bạch Dương

23 tin