Sơ đồ tổ chức

Ban Quản lý

  • Giám đốc: Bà Hoàng Tú Anh, MD, MSc, nghiên cứu sinh - Chuyên gia về công bằng sức khỏe, tình dục và quyền, bạo lực trên cơ sở giới (từ năm 1994)
  • Ông Trần Hùng Minh, MD, MSc – Chuyên gia về công bằng sức khỏe, hệ thống y tế, dịch tễ học và theo dõi đánh giá (từ năm 1992)
  • Bà Vũ Song Hà, MD, Tiến sỹ – Chuyên gia về giới, Rối loạn phổ tự kỷ, sức khỏe tâm thần (từ năm 1995)
  • Ông Phạm Vũ Thiên, MD, MSc – Chuyên gia về tình dục và quyền, truyền thông sức khỏe (từ năm 1994)
  • Bà Quách Thị Thu Trang, MA – Chuyên gia về giới, bạo lực trên cơ sở giới và giáo dục tình dục (từ năm 2000)

Cán bộ

Hiện nay, CCIHP đang có khoảng 40 nhân sự toàn thời gian với nhiều kinh nghiệm làm việc ở các lĩnh vực rất đa dạng, đặc biệt liên quan đến y/ y tế công cộng, khoa học hành vi và khoa học xã hội, xã hội học, tâm lý học, tài chính - kế toán. Bên cạnh đó, CCIHP cũng sở hữu một mạng lưới rộng khắp các tình nguyện viên, cộng tác viên, chuyên gia từ nhiều trường đại học và các viện nghiên cứu, đơn vị truyền thông trên cả nước.

 

Hội đồng sáng lập

Hoàng Tú AnhHoàng Tú Anh
Trần Hùng MinhTrần Hùng Minh
Vũ Song HàVũ Song Hà
Phạm Vũ ThiênPhạm Vũ Thiên

Ban quản lý

Hoàng Tú AnhHoàng Tú Anh
Trần Hùng MinhTrần Hùng Minh
Vũ Song HàVũ Song Hà
Phạm Vũ ThiênPhạm Vũ Thiên
Quách Thị Thu TrangQuách Thị Thu Trang

Bộ phận hành chính - tài chính

Phạm Bích HiềnPhạm Bích Hiền
Nguyễn Thị Minh HảiNguyễn Thị Minh Hải
Nguyễn Hùng LinhNguyễn Hùng Linh
Trần Thu TrangTrần Thu Trang

Bộ phận chuyên môn

Sáng kiến

Hoàng Thị HoaHoàng Thị Hoa
Lê Hồng NgọcLê Hồng Ngọc
Lăng Thị KhởiLăng Thị Khởi
Vũ Thị Thu UyênVũ Thị Thu Uyên
Nguyễn Thị HườngNguyễn Thị Hường
Lê Thị ChínhLê Thị Chính
Phan Quỳnh AnhPhan Quỳnh Anh

Giới và Quyền

Lê Thị Lan AnhLê Thị Lan Anh

Nghiên cứu - Đánh giá

Nguyễn Thanh SơnNguyễn Thanh Sơn
Bùi Thị Ngọc DiệpBùi Thị Ngọc Diệp
Trần Qúy CátTrần Qúy Cát

Truyền thông & Marketing

Lê Thái BìnhLê Thái Bình
Phạm Thị Phương DungPhạm Thị Phương Dung
Bành Minh Khuê