Thời gian từ 2009 tới 2011 (khi CCIHP bắt đầu nhen nhóm ý tưởng và bắt tay xây dựng Bộ sưu tập) cũng là thời gian nở rộ của các diễn đàn xã hội. Điều rất thú vị là các diễn đàn của giới trí thức, học sinh – sinh viên, tôn giáo v.v. đều có các thảo luận liên quan LGBT/ đồng tính luyến ái. Trên các diễn đàn của những người trẻ, thảo luận thường mang tính tức thời trước một sự kiện nào đó, ví dụ về một bài hát hay một đoạn video nói về mối tình của những người cùng giới. Các du học sinh thảo luận về khái niệm rất chung chung “đồng tính luyến ái là gì”. Và có những diễn đàn thảo luận mang tính học thuật hơn như Talawas và Da màu, tổ chức các cuộc họp bàn tròn hoặc biên khảo sâu sắc hơn về chủ đề LGBT. Trong thư mục này chúng tôi lưu lại các thảo luận về đồng tính luyến ái trên Talawas, Thanhnienxame, các diễn đàn của người theo Phật giáo và Thiên chúa giáo. Ngoài ra, có một số tranh luận trên Youtube về sự kiện liên quan LGBT cũng được ghi lại. Tuy nhiên, vì nguồn dữ liệu trên Youtube quá phong phú nên chúng tôi dừng việc tìm kiếm và lưu trữ các tranh luận sau một thời gian, và những ai quan tâm có thể tham khảo thêm ở thư mục Truyền thông Đa phương tiện.

Ý kiến chuyên gia về đồng tính luyến ái

Hiểu về đồng tính luyến ái (Phân tâm)

Hiểu về đồng tính luyến ái (Phân tâm)

Những bài dịch về đồng tính luyến ái do S.Freud và các...[Chi tiết]
Hỏi đáp về đồng tính luyến ái với các bác sỹ

Hỏi đáp về đồng tính luyến ái với các bác sỹ

 Trả lời của các bác sỹ về đồng tính luyến ái trên...[Chi tiết]

Talawas: Đồng tính luyến ái trong xã hội hiện đại

Vol4c_thao luan tren dien dan Talawas

Vol4c_thao luan tren dien dan Talawas

Khi ở trong nước, báo chí còn it nhắc đến đồng tính luyến ái, tại diễn đàn...[Chi tiết]

Học sinh - sinh viên

Hỏi đáp về đồng tính luyến ái (2011-2014)

Hỏi đáp về đồng tính luyến ái (2011-2014)

Thảo luận vê đồng tính luyến ái trên diễn đàn của Đại...[Chi tiết]
Vol4_informal forum về LGBT

Vol4_informal forum về LGBT

Các học sinh, sinh viên thảo luận về đồng tính luyến ái trên những diễn đàn của...[Chi tiết]
comment trên diễn đàn Lê Quí Đôn.com

comment trên diễn đàn Lê Quí Đôn.com

 Comment trên diễn đàn Lê Quí Đôn về một bài hát...[Chi tiết]

Tôn giáo nói về đồng tính luyến ái

Diễn đàn Phật Pháp về ĐTLA

Diễn đàn Phật Pháp về ĐTLA

Thành viên của một diễn đàn về Phật pháp chia sẻ quan điểm...[Chi tiết]
Một gia đình cho người ĐTLA

Một gia đình cho người ĐTLA

Bài viết của Thầy Pháp Dụng về một gia đình cho người đồng tính.[Chi tiết]
Các tôn giáo thảo luận về đồng tính luyến ái

Các tôn giáo thảo luận về đồng tính luyến ái

Tập hợp 52 bài viết của của các trang liên quan đến tôn giáo...[Chi tiết]

Hội Phản đối Hôn nhân đồng giới

Facebook page: Chúng tôi phản đối hôn nhân đồng giới

Facebook page: Chúng tôi phản đối hôn nhân đồng giới

 Từ 2012, khi phong trào vận động quyền được kết hôn của những người đồng...[Chi tiết]