Mục này giới thiệu các đoạn video, các trích đoạn quảng bá phim, các chương trình truyền hình, các đường dẫn tới các video phỏng vấn những người LGBT ở Việt Nam cùng nhiều phim ngắn do các nhóm làm phim thử nghiệm, độc lập hoặc cái bài tập tốt nghiệp. Phần lớn các sản phẩm này được sản xuất trong khoảng thời gian từ 2005 cho tới nay. Chúng tôi tạo một danh mục tổng hợp các sản phẩm truyền thông đa phương tiện này trong đó lưu lại đường dẫn và một số đã được lưu trữ trong kho tư liệu của CCIHP, bao gồm 239 đề mục. Chúng tôi đã chủ động loại bỏ ngoài danh sách những sản phẩm có chất lượng hình ảnh kém hoặc đưa các thông điệp mang tính nhục mạ đối với người LGBT. Tuy nhiên, một số tiêu đề thể hiện sự kỳ thị đối với người LGBT vẫn được giữ nguyên như bản chia sẻ trên Youtube hoặc Vimeo (không bị đổi tên) nhằm giúp tìm kiếm dễ dàng hơn. Vì vấn đề bản quyền nên các sản phẩm không được đăng toàn bộ lên trên trang này, mà chỉ được giới thiệu trong một Danh mục. Những người quan tâm có thể theo đường dẫn để tìm đến nguồn chia sẻ trên Youtube hoặc Vimeo, hoặc tới xem bản đã được lưu ở CCIHP.

Truyền thông đa phương tiện về LGBT

The CABINETS (a documentary about LGBT in Vietnam)

The CABINETS (a documentary about LGBT in Vietnam)

A documentary about the work progress on the first LGBT exhibition in Vietnam. A film by Katrin Brannstrom...[Chi tiết]
Audio phỏng vấn một người đồng tính nam (2010)

Audio phỏng vấn một người đồng tính nam (2010)

Người trả lời phỏng vấn sinh năm 1991, hồi tưởng lại thời phổ thông trung...[Chi tiết]
Audio phỏng vấn một người đồng tính nam sống chung với HIV (2010)

Audio phỏng vấn một người đồng tính nam sống chung với HIV (2010)

 Người trả lời phỏng vấn tên là NCT, sinh năm 1987 tại Hà Nội....[Chi tiết]
Thông điệp với cộng đồng LGBT

Thông điệp với cộng đồng LGBT

 Năm 2010, Trung Tâm sáng kiến sức khỏe và dân số mời ba đại...[Chi tiết]
Tình yêu với tôi là

Tình yêu với tôi là

 Năm 2010, Trung Tâm sáng kiến sức khỏe và dân số mời ba đại...[Chi tiết]
Ghi nhận về phân biệt đối xử

Ghi nhận về phân biệt đối xử

Năm 2010, Trung Tâm sáng kiến sức khỏe và dân số mời ba đại diện...[Chi tiết]
chia sẻ thông điệp với gia đình và xã hội

chia sẻ thông điệp với gia đình và xã hội

    Năm 2010, Trung Tâm sáng kiến sức khỏe và dân số mời...[Chi tiết]
Danh mục các video clip và phim ngắn về LGBT

Danh mục các video clip và phim ngắn về LGBT

danh mục gần 300 video clips, trailers, phim ngắn, chương trình truyền hình, v.v về LGBT[Chi tiết]