Tình Yêu

Món quà của người bạn gái (CCIHP/VL2010_1)

Ảnh chụp quà tặng của một người bạn gái hơn tuổi tặng cho tôi lúc tôi còn đang học Phổ thông trung học. (SN 1980, Vĩnh Long)


Bạn cần đăng nhập để xem link Tải vềArchive khác

Tôi là ...(Cà Mau)

Tôi là ...(Cà Mau)

Here is who I am (Ca Mau 2014)[Chi tiết]