Nỗi Đau

Tôi yêu nữ (CCIHP/CM2014-01)

I want lesbian but my parents dont.
I wish my family sacrify...

I feel lonely and unhapply. (Cà Mau, 2014)


Bạn cần đăng nhập để xem link Tải vềArchive khác

Tôi là...

Tôi là...

I am happy, sensitive, playful and lonely. I am a lesbian. ( CM, 2014)[Chi tiết]
Tôi là...(Cà Mau)

Tôi là...(Cà Mau)

Một nhóm đến vẽ câu chuyện về bản thân mình. Có người...[Chi tiết]
Tờ giấy đăng ký tạm trú

Tờ giấy đăng ký tạm trú

Giai đoạn đen tối nhất, tôi khủng hoảng và muốn trả thù...[Chi tiết]