Tự hào

Tài liệu về nhu cầu dịch vụ của người đồng tính, chuyển giới tại tp HCM (CCIHP/Ref-p026)

Đây là tài liệu copy của một người chuyển giới tại Sài gòn cung cấp gồm;

- Bài trình bày THực trạng các can thiệp từ dự phòng sang chăm sóc điều trị trên nhóm MSM/chuyển giới tại tp HCM của NGuyễn Thị Huệ, phòng truyền thông  và huy động cộng đồng, HCMC

- Đề cương khóa luận tốt nghiệp cử nhân y tế công công công Nhu cầu tư vấn tâm lí  và chăm sóc sức khỏe của người đồng tính, chuyển giới tại thành phố HCM năm 2014 (CCIHP)


Bạn cần đăng nhập để xem link Tải vềArchive khác

Móc khóa tư liệu về LGBT

Móc khóa tư liệu về LGBT

Tư liệu truyền thông do ICS soạn, in và phổ biến (CCIHP)[Chi tiết]
Chia sẻ Tôi là ai (SG)

Chia sẻ Tôi là ai (SG)

Sau tập huấn về giới và giới tính, những người tham gia tự xác...[Chi tiết]
Poster của ICS và ISEE

Poster của ICS và ISEE

Poster phổ biến trong nhiều hội thảo, tập huấn để giải thích cho những người...[Chi tiết]
Việt Pride 2014

Việt Pride 2014

Tôi từ Sài gòn ra tham dự Việt Pride 2014 để góp tiếng nói...[Chi tiết]
Tôi là ...

Tôi là ...

Tôi là ai ư? Là người vui vẻ hòa đồng nhưng lạnh lùng,...[Chi tiết]