Tự hào

Chia sẻ Tôi là ai (SG) (CCIHP/HN2010-20)

Sau tập huấn về giới và giới tính, những người tham gia tự xác định mình là ai và chia sẻ những khó khăn của bản thân khi biểu hiện giới của họ không giống như mong đợi của môi trường xung quanh. (CCIHP, Sài gòn, 2010)


Bạn cần đăng nhập để xem link Tải vềArchive khác

Poster của ICS và ISEE

Poster của ICS và ISEE

Poster phổ biến trong nhiều hội thảo, tập huấn để giải thích cho những người...[Chi tiết]
Việt Pride 2014

Việt Pride 2014

Tôi từ Sài gòn ra tham dự Việt Pride 2014 để góp tiếng nói...[Chi tiết]
Tôi là ...

Tôi là ...

Tôi là ai ư? Là người vui vẻ hòa đồng nhưng lạnh lùng,...[Chi tiết]