Tự hào

Poster của ICS và ISEE (CCIHP/SG2014-13)

Poster phổ biến trong nhiều hội thảo, tập huấn để giải thích cho những người chưa phân biệt được giới, tình dục, cũng như đồng tính và chuyển giới. (CCIHP)


Bạn cần đăng nhập để xem link Tải vềArchive khác

Việt Pride 2014

Việt Pride 2014

Tôi từ Sài gòn ra tham dự Việt Pride 2014 để góp tiếng nói...[Chi tiết]
Tôi là ...

Tôi là ...

Tôi là ai ư? Là người vui vẻ hòa đồng nhưng lạnh lùng,...[Chi tiết]