Tự hào

Việt Pride 2014 (CCIHP/HN2014-2)

Tôi từ Sài gòn ra tham dự Việt Pride 2014 để góp tiếng nói về nhu cầu của người chuyển giới. Dường như các phong trào hiện nay tập trung vào nhu cầu của người đồng tính như hôn nhân đồng giới, trong khi ưu tiên hàng đầu của người chuyển giới thì khác hẳn (HN, 2014)


Bạn cần đăng nhập để xem link Tải vềArchive khác

Tôi là ...

Tôi là ...

Tôi là ai ư? Là người vui vẻ hòa đồng nhưng lạnh lùng,...[Chi tiết]