Tự hào

Tôi là ... (CCIHP/CM2014-11)

Tôi là ai ư? Là người vui vẻ hòa đồng nhưng lạnh lùng, nhạy cảm và đa màu sắc. Tôi là tôi, đầy mâu thuẫn (SN 1998, CM)


Bạn cần đăng nhập để xem link Tải về