Đây là một trong những diễn đàn Việt ngữ có đông đảo các trí thức trong và ngoài nước tham gia. Chủ đề đồng tính luyến ái/ LGBT trong đời sống đương đại được thảo luận khá sớm trên diễn đàn này do anh Đặng Hoàng Giang (với bút danh Mai Chi) khởi xướng. Ban đầu một số bài viết lẻ tẻ về đồng tính luyến ái/ LGBT xuất hiện khi trong nước chiếu một bộ phim có liên quan LGBT (dựa trên tiểu thuyết của Bùi Anh Tấn). Và sau đó Talawas đã tổ chức thảo luận bàn tròn (online) về đồng tính luyến ái/ LGBT. http://www.talawas.org/talaDB/talaDBFront.php?rb=0503

Talawas: Đồng tính luyến ái trong xã hội hiện đại

Vol4c_thao luan tren dien dan Talawas

Vol4c_thao luan tren dien dan Talawas

Khi ở trong nước, báo chí còn it nhắc đến đồng tính luyến ái, tại diễn đàn...[Chi tiết]