Thanh niên xa mẹ, Thăng Long, Trái tim Việt Nam Online là ba diễn đàn lớn nhất của thanh niên, có số lượng lớn học sinh, sinh viên, và đặc biệt là du học sinh Việt Nam đang ở nước ngoài, truy cập và thảo luận trong khoảng đầu những năm 2000. Một điểm thú vị là chủ đề đồng tính luyến ái/ LGBT nhận được sự quan tâm và phản ứng đa dạng, thậm chí trái chiều của các thành viên các diễn đàn. Ví dụ, các cựu học sinh trường Lê Quí Đôn có phản ứng trên diễn đàn với bài hát “Bất ngờ khi yêu người cùng phái với anh”. Trong khi đó, diễn đàn của trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên liên tục có thảo luận về LGBT/ đồng tính luyến ai từ năm 2012 cho đến nay. Trong thư mục này, chúng tôi chỉ sao chép và lưu trữ các bài viết, các thảo luận như nguyên gốc mà không có sửa chữa hay bình luận.

Học sinh - sinh viên

Hỏi đáp về đồng tính luyến ái (2011-2014)

Hỏi đáp về đồng tính luyến ái (2011-2014)

Thảo luận vê đồng tính luyến ái trên diễn đàn của Đại...[Chi tiết]
Vol4_informal forum về LGBT

Vol4_informal forum về LGBT

Các học sinh, sinh viên thảo luận về đồng tính luyến ái trên những diễn đàn của...[Chi tiết]
comment trên diễn đàn Lê Quí Đôn.com

comment trên diễn đàn Lê Quí Đôn.com

 Comment trên diễn đàn Lê Quí Đôn về một bài hát...[Chi tiết]