Không có nhiều các nghiên cứu về tình dục đồng giới ở Việt Nam trước năm 2000. Nghiên cứu xưa nhất có thể tìm được là của một bác sỹ người Pháp về trao đổi tình dục giữa những cậu bé người Việt với lính lê dương (1900), và một số nghiên cứu khác vào năm 1975 ở miền Nam và nửa cuối thập kỉ 1990.

Các nghiên cứu về đồng tính

Lễ nhạc trong đồng cốt: Làm sao để cứu lấy âm nhạc (2008)

Lễ nhạc trong đồng cốt: Làm sao để cứu lấy âm nhạc (2008)

Tiến sĩ Barley Norton sinh năm 1971. - Hiện là giảng viên âm nhạc cao cấp...[Chi tiết]
Syphilis, Opiomania, and Pederasty (2002)

Syphilis, Opiomania, and Pederasty (2002)

Syphilis,opiomania, and Pederasty":colonia constructions of Vietnamese (and French) social diseases...[Chi tiết]
Transsexualism in Vietnam (1975)

Transsexualism in Vietnam (1975)

Bài báo năm 1975 về transsexual.[Chi tiết]
untrodden field of anthropology (1900)

untrodden field of anthropology (1900)

Một vài trang trong nghiên cứu của một bác sỹ năm 1900 về mối quan hệ tình dục...[Chi tiết]