Khác với nhiều diễn đàn của những người đồng tính như Tình yêu trai việt, táo xanh, vườn tình nhân, thế giới thứ ba, bạn gái Việt Nam, asian lybris, etc là nơi các thành viên trao đổi nhiều thông tin và kết bạn nhưng ít hoạt động như một tạp chí, Lezviet tập trung vào biên khảo, dịch thuật và tập hợp các bài viết của thành viên trong và ngoài nước. Thời gian tồn tại của LezViet tuy ngắn nhưng rất quan trọng vì những thông tin do tạp chí này cung cấp thường là các chuyên đề như Đồng tính và Tôn giáo, Hôn nhân đồng giới, sự ghê sợ đối với đồng tính, v.v trong thời kỳ nhiều diễn đàn LGBT ở Việt Nam, đặc biệt là dành cho đồng tính nữ còn chưa phát triển. Thành viên của LezViet thường là các thành viên lớn tuổi ở Việt Nam, có trình độ tiếng Anh khá tốt. Thông tin do LezViet đưa thường là giới thiệu những kiến thức về đồng tính từ bên ngoài vào Việt Nam, hơn là một đề mục khác trong thư mục này là cộng đồng LGBT tổng hợp tin trong nước.

Tạp chí LezViet

Tuyển tập các số của Lezviet (2009, 2010)

Tuyển tập các số của Lezviet (2009, 2010)

7 File pfd các số đã ra của tạp chí Lezviet[Chi tiết]