Tài liệu in từ 2000 đến nay

Quyền của tôi (CCIHP/B-p023)

Sách nói về quyền của mình dành cho người đồng tính, chuyển giới


Bạn cần đăng nhập để xem link Tải vềArchive khác

khát vọng được là chính mình

khát vọng được là chính mình

Nghiên cứu về những người chuyển giới ở Việt Nam do Viện ISEE thực hiện.[Chi tiết]
Cẩm nang dành cho cán bộ tư vấn cho đồng tính nữ

Cẩm nang dành cho cán bộ tư vấn cho đồng tính nữ

 Sách dành cho các tư vấn viên tư vấn về đồng tính...[Chi tiết]
Báo Hạnh phúc gia đình (2011)

Báo Hạnh phúc gia đình (2011)

 Trong số này có bài Tình mẫu tử trong cuộc đời của...[Chi tiết]
Báo Gia đình (2010)

Báo Gia đình (2010)

 Trong số này có bài: Tự sự của gay, khi gia đình không...[Chi tiết]