Thư mục này là tập hợp các tư liệu thuộc nhiều thể loại mà có liên quan đến chủ đề LGBT. Bao gồm các tài liệu truyền thông (ví dụ áp phích) của một số tổ chức làm việc về vận động quyền của LGBT, các báo cáo nghiên cứu, và sách khoa học thường thức – giáo dục phổ thông. Chúng tôi sẽ tiếp tục bổ sung và chia nhỏ thành các Thư mục con trong thời gian tới.

Tài liệu in từ 2000 đến nay

Trả lời các câu hỏi của bạn về chuyển giới, bản dạng giới và thể hiện giới

Trả lời các câu hỏi của bạn về chuyển giới, bản dạng giới và thể hiện giới

 poster hỏi và đáp về chuyển giới, bản dạng giới và thể...[Chi tiết]
trả lời câu hỏi của bạn về đồng tính và xu hướng tính dục

trả lời câu hỏi của bạn về đồng tính và xu hướng tính dục

 Tài liệu truyền thông dạng Hỏi và Đáp của iSee...[Chi tiết]
giới thiệu về cộng đồng người chuyển giới ở Việt Nam

giới thiệu về cộng đồng người chuyển giới ở Việt Nam

 poster giới thiệu về cộng đồng người chuyển giới ở Việt Nam do...[Chi tiết]
Sơ lược về cộng đồng người đồng tính ở Việt Nam

Sơ lược về cộng đồng người đồng tính ở Việt Nam

poster về cộng đồng người đồng tính ở Việt Nam do iSEE thực...[Chi tiết]
Định nghĩa về đồng tính luyến ái trong một số từ điển

Định nghĩa về đồng tính luyến ái trong một số từ điển

Bản copy về mục đồng tính luyến ái trong một số từ điển.[Chi tiết]
Văn hóa Tính dục và Pháp luật (2005)

Văn hóa Tính dục và Pháp luật (2005)

Sách của tác giả Đàm Đại Chính.[Chi tiết]
Tỉnh thức  (2011)

Tỉnh thức (2011)

 Hai số báo của Tỉnh thức đề cập đến quan điểm của giáo...[Chi tiết]
Trẻ em đường phố đồng tính, song tính và chuyển giới tại thành phố  HCM (2012)

Trẻ em đường phố đồng tính, song tính và chuyển giới tại thành phố HCM (2012)

 Nghiên cứu về trẻ em LGBT đường phố tại thành phố HCM của iSEE.[Chi tiết]
Kết quả trưng cầu ý kiến người dân về Hôn nhân cùng giới năm 2013

Kết quả trưng cầu ý kiến người dân về Hôn nhân cùng giới năm 2013

 Nghiên cứu điều tra ý kiến người dân về Hôn nhân đồng...[Chi tiết]
Những đứa con của chúng ta

Những đứa con của chúng ta

 Tài liệu do hiệp hội những phụ huynh và bạn bè của người đồng...[Chi tiết]
Chuyên san Bao Lực giới: Hiểu thêm về đồng tính nữ (2011)

Chuyên san Bao Lực giới: Hiểu thêm về đồng tính nữ (2011)

 Chuyên san về đồng tính nữ với chuyên đề Bạo Lực Giới...[Chi tiết]
Diversity and identity: portrayal of homosexuality in Vietnamese press

Diversity and identity: portrayal of homosexuality in Vietnamese press

 English version of the research article of portrayal of homosexuality in Vietnamese press by the...[Chi tiết]
1
2
3
4