Mục cuối cùng gồm các bức ảnh chụp người LGBT Việt Nam ở các giai đoạn lịch sử khác nhau. CCIHP nhận được những bức ảnh này từ những người đồng tính Việt Nam đang sống ở nước ngoài, người nước ngoài từng sống ở Việt Nam trong giai đoạn trước 1975, và từ các nhà nghiên cứu nước ngoài. Mục này có những bức ảnh về những người đồng tính Việt Nam tại miền Nam trước năm 1975.

Các tư liệu lịch sử khác

Chợ Bến Thành

Chợ Bến Thành

Ảnh Chợ Bến Thành do Joseph Carrier chụp trước 1975.[Chi tiết]
Báo đối diện (tiếp)

Báo đối diện (tiếp)

Báo đối diện xuất bản tại Mỹ của những người đồng tính, chuyển...[Chi tiết]
Báo đối diện

Báo đối diện

Tạp chí đối diện do những người đồng tính và chuyển giới...[Chi tiết]
sailors

sailors

Những người thủy thủ (ảnh của Joe Carrier chụp trước 1975 tại Sài gòn)[Chi tiết]
youth sleep

youth sleep

Tấm ảnh do Joe Carrier gửi tới CCIHP khi ông ở Việt Nam trước năm 1975. Trong ảnh...[Chi tiết]
Bài thơ Câu hỏi của cuộc đời (2001)

Bài thơ Câu hỏi của cuộc đời (2001)

Một người đồng tính nam sống tại California, khi đọc thư ngỏ kêu gọi đóng góp...[Chi tiết]
một bức thư từ Mỹ

một bức thư từ Mỹ

Một bức thư hướng dẫn liên lạc và tìm kiếm những người đồng tính trong lịch...[Chi tiết]
Bức ảnh những người đảo trang ở Sài gòn

Bức ảnh những người đảo trang ở Sài gòn

Bức ảnh Joe Carrier gửi cho CCIHP năm 2009 của một người bạn ông là Barbara...[Chi tiết]
Các tư liệu lịch sử về triều Nguyễn

Các tư liệu lịch sử về triều Nguyễn

Sưu tập các cuốn sách nói về những thể hiện giới hoặc những mối quan hệ "quái...[Chi tiết]
Bức ảnh một người đảo trang ở Sài gòn

Bức ảnh một người đảo trang ở Sài gòn

Bức ảnh Joe Carrier gửi cho CCIHP năm 2009 của một người bạn ông là Barbara Gluck chụp[Chi tiết]
Bức thư gửi một người bạn Mỹ

Bức thư gửi một người bạn Mỹ

Joe, một nhà nghiên cứu người Mỹ đã gửi cho CCIHP bức thư của người đồng tinh...[Chi tiết]
Vài trang sách trong Hà Nội Lầm Than (1937)

Vài trang sách trong Hà Nội Lầm Than (1937)

Khi thực hiện dự án này, CCIHP đã hợp tác với một số nhà nghiên cứu trong và...[Chi tiết]