Trên diễn đàn của các phật tử ví dụ như Làng Mai, của người theo Thiên chúa giáo và một số tôn giáo khác, chủ đề đồng tính luyến ái/ LGBT cũng được quan tâm. Chúng tôi giới thiệu ở đây các bài viết được trích dẫn từ các diễn đàn, do các thiền sư, linh mục, hoặc những diễn giả khác viết để răn dạy hoặc phát biểu trong các buổi gặp mặt với các phật tử/tín đồ.

Tôn giáo nói về đồng tính luyến ái

Diễn đàn Phật Pháp về ĐTLA

Diễn đàn Phật Pháp về ĐTLA

Thành viên của một diễn đàn về Phật pháp chia sẻ quan điểm...[Chi tiết]
Một gia đình cho người ĐTLA

Một gia đình cho người ĐTLA

Bài viết của Thầy Pháp Dụng về một gia đình cho người đồng tính.[Chi tiết]
Các tôn giáo thảo luận về đồng tính luyến ái

Các tôn giáo thảo luận về đồng tính luyến ái

Tập hợp 52 bài viết của của các trang liên quan đến tôn giáo...[Chi tiết]