Ý kiến của các bác sỹ, các nhà tâm thần học, nhân học trên các diễn đàn chuyên ngành, ý kiến của các cơ quan chuyên môn, hoặc các phát ngôn của các “chuyên gia” trên báo chí thường được coi là những kiến thức chuẩn về LGBT và có sức ảnh hưởng đến xã hội. Ở đây, chúng tôi tập hợp lại các ý kiến này, không phân biệt tích cực hay tiêu cực, dựa trên bằng chứng khoa học hay trên cảm tính, dựa trên khung về Quyền và Luật pháp hay trên suy nghĩ của các cá nhân. Phần bình luận và phân tích xin được dành lại cho người đọc.

Ý kiến chuyên gia về đồng tính luyến ái

Hiểu về đồng tính luyến ái (Phân tâm)

Hiểu về đồng tính luyến ái (Phân tâm)

Những bài dịch về đồng tính luyến ái do S.Freud và các...[Chi tiết]
Hỏi đáp về đồng tính luyến ái với các bác sỹ

Hỏi đáp về đồng tính luyến ái với các bác sỹ

 Trả lời của các bác sỹ về đồng tính luyến ái trên...[Chi tiết]