BLogs về LGBT

Blog Người khác (CCIHP/nguoi khac blog)

Blog Người khác là một trang blog cá nhân trong đó tác giả lưu trữ online những bài viết về đồng tính luyến ái, trong đó cố gắng giới thiệu kiến thức tới những người đồng tính và người quan tâm khác trong xã hội. Hiện nay Blog này không còn nữa. Nghiên cứu viên của CCIHP tìm thấy blog này trong thời gian cuối giai đoạn 2005-2010.(CCIHP) 

 


Bạn cần đăng nhập để xem link Tải về