Khoảng từ năm 2009 – 2010, một số thành viên của các cộng đồng LGBT bắt đầu sưu tập những bài viết, bài dịch về LGBT và ghi nhận các sự kiện trong cộng đồng của mình trên blogs cá nhân. Tương tự như việc sưu tập báo chí (in) của quán GIA do một số người đồng tính nữ làm, những blogs này thực hiện việc lưu trữ trên mạng (online) và cố gắng giới thiệu kiến thức tới những người đồng tính và người quan tâm khác trong xã hội. Chúng tôi giới thiệu 02 blogs trong thư mục này và sẽ tiếp tục cập nhật các trang cá nhân tương tự khác (có thể không phải là blogs mà là các dạng nhật ký hay lưu trữ online khác của các cá nhân, bởi hiện nay phong trào viết blogs dường như đã đi xuống và “biến mất”) trong thời gian tới.

BLogs về LGBT

Blog Người khác

Blog Người khác

Blog Người khác là một trang blog cá nhân trong đó tác...[Chi tiết]