QUYỀN TÍNH DỤC - ẤN PHẨM CỦA ARROW

Thứ Hai, 19/04/2021
Ấn phẩm ARROW for Change đề cập đến nhiều quan điểm và tiếng nói khác nhau về quyền tính dục. Trong đó, các bài viết đi sâu phân tích mối liên hệ giữa quyền tính dục, sự tự chủ về thân thể, và sự liêm chính; đồng thời, thảo luận về các quan điểm hiện nay về quyền tính dục ở trong khu vực, từ đó nêu lên sự mối giao thoa giữa quyền tính dục và các vấn đề như giai cấp, tuổi tác, dân tộc, và khuyết tật.

Trung tâm Nghiên cứu và Nguồn lực dành cho Phụ nữ Châu Á-Thái Bình Dương (ARROW) đã thực hiện một ấn phẩm về QUYỀN TÍNH DỤC, thuộc bản tin ARROW vì Sự Thay Đổi (AFC) - một bản tin chuyên đề bình duyệt nhằm đóng góp những phân tích và cái nhìn dựa trên quyền và lấy phụ nữ làm trọng tâm của khu vực Nam Á/Châu Á - Thái Bình Dương vào các diễn ngôn toàn cầu về những vấn đề mới nổi hay tồn tại dai dẳng liên quan tới sức khỏe, tình dục, và quyền.

 
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân Số (CCIHP) phụ trách bản dịch tiếng Việt, cung cấp tài liệu đa chiều và chuyên sâu về lĩnh vực sức khoẻ sinh sản, tình dục, và quyền. 

 

Để xem chi tiết, hãy ấn vào đây

 

Tính dục là một trải nghiệm cực kỳ riêng tư, không ngừng thay đổi và mang tính cá nhân, đây cũng là một khía cạnh đóng vai trò trung tâm và định hình nên con người. Định nghĩa của tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về quyền tính dục đã khẳng định tất cả mọi người phải có quyền được tiếp cận tới những tiêu chuẩn sức khỏe tốt nhất liên quan tới tính dục, điều này cũng bao gồm cả việc được tiếp cận tới dịch vụ Sức khỏe Sinh sản và Tình dục (SKSSTD); được tìm kiếm, tiếp nhận và phổ biến thông tin liên quan tới tính dục; giáo dục tính dục; tôn trọng sự toàn vẹn của cơ thể; lựa chọn bạn đời; được quyết định sẽ có quan hệ tình dục hay không; quan hệ tình dục đồng thuận; hôn nhân đồng thuận; được quyết định việc có con hay không và khi nào; và được theo đuổi một đời sống tình dục thỏa mãn, an toàn và khoái cảm1 . Tuy nhiên, quyền tính dục vẫn còn là một trong những vấn đề nóng hổi gây tranh cãi trên toàn thế giới vì tính dục được định hình, nhận thức và đóng khuôn bởi các môi trường văn hoá - xã hội và kinh tế.

 

Ấn phẩm này đề cập đến nhiều quan điểm và tiếng nói khác nhau về quyền tính dục. Trong đó, các bài viết đi sâu phân tích mối liên hệ giữa quyền tính dục, sự tự chủ về thân thể, và sự liêm chính; đồng thời, thảo luận về các quan điểm hiện nay về quyền tính dục ở trong khu vực, từ đó nêu lên sự mối giao thoa giữa quyền tính dục và các vấn đề như giai cấp, tuổi tác, dân tộc, và khuyết tật. Bạn sẽ đọc và hiểu về nhiều câu chuyện đa dạng từ các quốc gia như Ấn Độ, Pakistan, Indonesia, Uruguay, Fiji, Malaysia, và nhiều nước khác.