Chuỗi nghiên cứu trường hợp về “Sáng kiến y tế định hướng thị trường” tại Việt Nam

Thứ Hai, 21/10/2013
CCIHP xin đăng tải 6 nghiên cứu trường hợp giúp độc giả có cái nhìn sâu hơn về cấu trúc, hoạt động và tác động của các chương trình triển vọng, cũng như các thách thức, bài học kinh nghiệm và khả năng nhân rộng của chương trình.


CCIHP đã tham gia và trở thành một trong những thành viên tích cực trong các hoạt động của Trung tâm Sáng kiến Y tế định hướng thị trường (CHMI). CHMI là một mạng lưới đối tác toàn cầu có mục đích chung là tăng cường tiếp cận thông tin về các chương trình y tế định hướng thị trường ở các nước đang phát triển với số lượng lớn các nhà cung cấp dịch vụ y tế tư nhân. CHMI hướng tới việc đẩy mạnh phổ biến thông tin về các sáng kiến y tế định hướng thị trường nhằm nâng cao sức khỏe và tăng cường bảo đảm tài chính cho người nghèo.

 

Ngoài việc tìm kiếm các sáng kiến y tế định hướng thị trường trên toàn cầu, CHMI tiến hành các nghiên cứu trường hợp chuyên sâu dựa trên các chương trình điển hình từ cơ sở dữ liệu của các chương trình. Mục tiêu của các nghiên cứu trường hợp của CHMI là thu thập hoàn chỉnh các thông tin cụ thể về các chương trình điển hình. Nghiên cứu trường hợp giúp độc giả có cái nhìn sâu hơn về cấu trúc, hoạt động và tác động của các chương trình triển vọng, cũng như các thách thức, bài học kinh nghiệm và khả năng nhân rộng của chương trình.

 

 

 

Tiêu chuẩn lựa chọn chương trình:

 

Các chương trình dành cho nghiên cứu trường hợp được lựa chọn dựa trên các tiêu chí sau:

 

·         Sử dụng một hay nhiều cơ chế định hướng thị trường (Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, cung cấp tài chính cho chăm sóc sức khỏe, xây dựng các chính sách, quy định/qui chế, thay đổi hành vi và cơ chế khuyến khích cải thiện chất lượng dịch vụ y tế) để tăng cường chất lượng, khả năng, tính công bằng và/hoặc sự sẵn có của các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho người nghèo.

·         Đưa ra các kết quả triển vọng cho tới hiện nay với tiềm năng cho việc tiếp tục phát triển.

·         Tiếp cận hơn 10,000 người trong 3 mức thu nhập thấp (đáy 20%, thấp đến trung bình thấp 20-60%, trung bình tới trung bình cao 60-90%), với tiềm năng mở rộng phạm vi và/hoặc nhân rộng tại các địa phương khác.

·         Chưa được tài liệu hóa đầy đủ (thông qua đánh giá, nghiên cứu trường hợp) và chưa được cộng đồng trên thế giới biết đến

Dưới đây là danh sách 6 nghiên cứu trường hợp điển hình tại Việt Nam do CCIHP thực hiện trong thời gian qua:

1.      Phòng khám điện tử An Khang. Download

2.      Bệnh viện phụ nữ tại thành phố Đà Nẵng. Download

3.      Chương trình đào tạo cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số - UNFPA. Download

4.      Hợp tác y tế công tư trong điều trị bệnh lao – bệnh viện Phạm Ngọc Thạch. Download

5.      Mô hình “Tình Chị em” – Mariestopes International. Download

6.      Trang web y tế thông minh www.thuoc.vn. DownloadCác tin mới hơn