Ấn phẩm CCIHP

Xuất bản các kết quả nghiên cứu, các tài liệu chuyên môn về các lĩnh vực mà CCIHP thực hiện cũng là một hoạt động của CCIHP. Các đồng nghiệp và các bạn có thể tìm kiếm các tài liệu quan tâm trong mục này. 

Bản tin của phụ nữ bị bạo lực gia đình

Bản tin của phụ nữ bị bạo lực gia đình

Thứ Hai, 25/03/2013, 00:22

.

Điểm tin Giới & Tình dục số 3: Quyền Tình dục và Công bằng xã hội cho các nhóm thiểu số

Điểm tin Giới & Tình dục số 3: Quyền Tình dục và Công bằng xã hội cho các nhóm thiểu số

Chủ Nhật, 15/01/2012, 03:07

Trung tâm Thông tin Tư liệu Giới, Tình dục và Sức khỏe xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Bản tin số 3 với tiêu đề “Quyền tình dục và công bằng xã hội cho các nhóm thiểu số”. Trong bản tin này chúng tôi giới thiệu các phân tích và bình luận về Quyền tình dục trong mối liên hệ đến Quyền con người và khung lý thuyết “tiếp cận dựa trên Quyền”. Trong khi các lý thuyết về quyền và cách tiếp cận dựa trên quyền được nhiều tổ chức và cá nhân sử dụng để thảo luận các vấn đề về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục của các nhóm thiểu số, thì một số câu hỏi được đặt ra là: Quyền tình dục của các nhóm thiểu số đang được hiểu và áp dụng như thế nào – liệu có phải quyền tình dục luôn được bao gồm trong quyền con người hay không? Liệu đấu tranh cho quyền tình dục đã đủ để đạt được công bằng xã hội về tình dục cho các nhóm thiểu số hay chưa? Liệu các diễn ngôn về “tiếp cận dựa trên quyền” có mang đến kết quả không mong muốn nào không? Và chiến lược nào là hiệu quả để áp dụng các diễn ngôn này mà tránh được các kết quả tiêu cực ngoài mong muốn?

Giới thiệu về Trung tâm Thông tin Tư liệu

Giới thiệu về Trung tâm Thông tin Tư liệu

Chủ Nhật, 15/01/2012, 02:17

Trung tâm Tư liệu về Giới, Tình dục và Sức khoẻ là đơn vị trực thuộc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP), được thành lập vào năm 2009. Sứ mệnh của trung tâm là thúc đẩy công bằng xã hội và quyền, đặc biệt cho các nhóm yếu thế, thông qua chia sẻ nghiên cứu và các ấn phẩm, hợp tác tổ chức các hội thảo khoa học, và xây dựng năng lực cho các nghiên cứu viên và những người thực hiện chương trình từ các tổ chức xã hội dân sự và cơ quan chính phủ trong lĩnh vực giới, tình dục và sức khỏe.

23 tin