Dự án Hòa nhập 1 tuyển Cán bộ và Trợ lý dự án Cấu phần các dịch vụ cho trẻ em khuyết tật

Thứ Hai, 15/04/2024
Dự án Hòa nhập 1 tuyển Cán bộ và Trợ lý dự án Cấu phần các dịch vụ cho trẻ em khuyết tật
Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) là một tổ chức khoa học kỹ thuật ngoài công lập, được thành lập năm 2008 trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), có nhiều kinh nghiệm triển khai các chương trình nghiên cứu, can thiệp, đào tạo, tư vấn và vận động chính sách trong các lĩnh vực quản lý y tế, sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản, giới và bạo lực trên cơ sở giới, sức khỏe tâm thần và khuyết tật. CCIHP đang thực hiện dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” tại ba tỉnh miền trung là Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam (gọi tắt là Dự án Hòa nhập 1). Dự án do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa kỳ (USAID) tài trợ và Trung tâm hành động quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET) trực thuộc Bộ Quốc phòng là cơ quan chủ quản.
Mục tiêu của dự án là hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật thông qua:
i. Mở rộng các dịch vụ hỗ trợ y tế và phục hồi chức năng, cải thiện sức khoẻ và chất lượng sống của người khuyết tật
ii. Mở rộng dịch vụ xã hội, tăng cường hỗ trợ hoà nhập xã hội và triển khai hỗ trợ trực tiếp giúp tăng cường chất lượng sống của người khuyết tật
iii. Cải thiện chính sách, cải thiện thái độ công chúng, giảm thiểu các rào cản, đảm bảo hoà nhập xã hội của người khuyết tật
CCIHP đóng vai trò quản lý tài trợ đối với các đơn vị triển khai trực tiếp (các nhà thầu phụ) – tuyển chọn, theo dõi giám sát và giải ngân cho các nhà thầu phụ. Đồng thời, với vai trò quản lý (nhà thầu quản lý), CCIHP phối hợp với cơ quan đầu mối ở các tỉnh để làm nhiệm vụ điều phối và theo dõi, giám sát các hoạt động ở từng tỉnh dự án. Ngoài ra, CCIHP trực tiếp triển khai một cấu phần về các dịch vụ hỗ trợ cho trẻ em có khuyết tật trí tuệ và khuyết tật phát triển (KTTT và KTPT).
CCIHP cần tuyển dụng 01 cán bộ dự án và 01 Trợ lý dự án làm việc trực tiếp cho cấu phần các dịch vụ cho trẻ em có KTTT và KTPT trong Dự án Hòa nhập 1.
Để biết thông tin chi tiết cho từng vị trí tuyển dụng, các ứng viên vui lòng xem cụ thể trong link đính kèm dưới đây:

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi Hồ sơ ứng tuyển cho chị Nguyễn Minh Hải qua địa chỉ email: hai@ccihp.org trước 17h00 ngày 06/05/2024. Tiêu đề email ghi là: Ứng tuyển _ Họ và tên_ [vị trí ứng tuyển] cấu phần trẻ em. Chúng tôi sẽ liên hệ lại với các ứng viên đạt yêu cầu.

 

 

 Các tin mới hơn


Các tin khác