Chuyên san: Giới - Tình dục - SKSS

Chuyên sản là một sản phẩm của dự án Encourages nhằm nâng cao kỹ năng viết báo cáo nghiên cứu về lĩnh vực Giới, Tình dục và Sức khỏe Sinh Sản cho các nghiên cứu viên tại Việt Nam. các ấn phẩm của Chuyên san đã đóng góp đáng kể cho việc công bố các kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực này tại Việt Nam, cung cấp thông tin cần thiết các đồng nghiệp, các nhà lập chính sách và quản lý về những vấn đề nóng trong các lĩnh vực này. 

Chiến lược phòng ngừa và điều trị viêm nhiễm đường sinh sản ở Phụ nữ Việt Nam, Số 18, 2010

Chiến lược phòng ngừa và điều trị viêm nhiễm đường sinh sản ở Phụ nữ Việt Nam, Số 18, 2010

Thứ Sáu, 02/08/2013, 03:34

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 18 với nhan đề: “Chiến lược phòng ngừa và điều trị viêm nhiễm đường sinh sản ở Phụ nữ Việt Nam” của tác giả Nguyễn Mỹ Hương.

Phản ứng của gia đình đối với việc mang thai và mong muốn sinh con khi bị nhiễm HIV ở Việt Nam, Số 20/2009

Phản ứng của gia đình đối với việc mang thai và mong muốn sinh con khi bị nhiễm HIV ở Việt Nam, Số 20/2009

Thứ Sáu, 02/08/2013, 03:33

CIHP/CCIHP xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 20 với nhan đề: “Phản ứng của gia đình đối với việc mang thai và mong muốn sinh con khi bị nhiễm HIV ở Việt Nam” của tác giả Pauline Oosterhoff

42 tin
1
2
3