Chuyên san: Giới - Tình dục - SKSS

Chuyên sản là một sản phẩm của dự án Encourages nhằm nâng cao kỹ năng viết báo cáo nghiên cứu về lĩnh vực Giới, Tình dục và Sức khỏe Sinh Sản cho các nghiên cứu viên tại Việt Nam. các ấn phẩm của Chuyên san đã đóng góp đáng kể cho việc công bố các kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực này tại Việt Nam, cung cấp thông tin cần thiết các đồng nghiệp, các nhà lập chính sách và quản lý về những vấn đề nóng trong các lĩnh vực này. 

Mại dâm ở Việt Nam: Các tác động tới dự phòng HIV/AIDS?, số 4, năm 2005

Mại dâm ở Việt Nam: Các tác động tới dự phòng HIV/AIDS?, số 4, năm 2005

Thứ Hai, 05/08/2013, 03:32

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 4 với nhan đề: “Mại dâm ở Việt Nam: Các tác động tới dự phòng HIV/AIDS?" của tác giả Vũ Ngọc Bảo

Giao tiếp giữa bố mẹ và vị thành niên về tình dục: Nội dung, rào cản và động cơ giao tiếp, số 1, năm 2004

Giao tiếp giữa bố mẹ và vị thành niên về tình dục: Nội dung, rào cản và động cơ giao tiếp, số 1, năm 2004

Chủ Nhật, 04/08/2013, 22:48

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 23 với nhan đề: “Giao tiếp giữa bố mẹ và vị thành niên về tình dục: Nội dung, rào cản và động cơ giao tiếp", tác giả: Trịnh Văn Thắng

Ép buộc tình dục trong hôn nhân từ quan điểm của nam giới, số 10, năm 2005

Ép buộc tình dục trong hôn nhân từ quan điểm của nam giới, số 10, năm 2005

Thứ Sáu, 02/08/2013, 06:30

Ép buộc tình dục trong hôn nhân từ quan điểm của nam giới/ Sexual coercion within marriage from male perception. Tác giả/ Author: Vũ Hồng Phong. Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 10 với nhan đề: “Ép buộc tình dục trong hôn nhân từ quan điểm của nam giới". Tác giả: Vũ Hồng Phong

Cưỡng bức tình dục trong hôn nhân tại một vùng nông thôn Quảng Trị, số 9, năm 2005

Cưỡng bức tình dục trong hôn nhân tại một vùng nông thôn Quảng Trị, số 9, năm 2005

Thứ Sáu, 02/08/2013, 06:23

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 9 với nhan đề: “Cưỡng bức tình dục trong hôn nhân tại một vùng nông thôn Quảng Trị". Tác giả: Phan Thu Hiền

Sự im lặng của phụ nữ và sự hoà thuận trong gia đình: Thái độ và hành vi tình dục của phụ nữ nông thôn có gia đình, số 8, năm 2005

Sự im lặng của phụ nữ và sự hoà thuận trong gia đình: Thái độ và hành vi tình dục của phụ nữ nông thôn có gia đình, số 8, năm 2005

Thứ Sáu, 02/08/2013, 06:18

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 8 với nhan đề: “Sự im lặng của phụ nữ và sự hoà thuận trong gia đình: Thái độ và hành vi tình dục của phụ nữ nông thôn có gia đình". Tác giả: Vũ Song Hà

Những lo ngại tình dục của nam giới ở một thị trấn nông thôn Việt Nam: Một cách giải thích nhân học, số 7, năm 2005

Những lo ngại tình dục của nam giới ở một thị trấn nông thôn Việt Nam: Một cách giải thích nhân học, số 7, năm 2005

Thứ Sáu, 02/08/2013, 06:12

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 7 với nhan đề: “Những lo ngại tình dục của nam giới ở một thị trấn nông thôn Việt Nam: Một cách giải thích nhân học". Tác giả: Vũ Hồng Phong

Giới và bạo lực giới : Nhân viên y tế có thể giúp gì cho nạn nhân của bạo lực giới?, số 6, năm 2005

Giới và bạo lực giới : Nhân viên y tế có thể giúp gì cho nạn nhân của bạo lực giới?, số 6, năm 2005

Thứ Sáu, 02/08/2013, 06:07

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 6 với nhan đề: "Giới và bạo lực giới : Nhân viên y tế có thể giúp gì cho nạn nhân của bạo lực giới?" Tác giả: Lê Thị Phương Mai

Đối mặt với sự thật: Tình dục đồng giới nam (MSM) và HIV/AIDS, số 5, năm 2005

Đối mặt với sự thật: Tình dục đồng giới nam (MSM) và HIV/AIDS, số 5, năm 2005

Thứ Sáu, 02/08/2013, 06:00

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 5 với nhan đề: "Đối mặt với sự thật: Tình dục đồng giới nam (MSM) và HIV/AIDS". Tác giả: Vũ Ngọc Bảo và Philippe Girault

Mại dâm ở Việt Nam: Các tác động tới dự phòng HIV/AIDS?, số 4, năm 2005

Mại dâm ở Việt Nam: Các tác động tới dự phòng HIV/AIDS?, số 4, năm 2005

Thứ Sáu, 02/08/2013, 05:52

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 4 với nhan đề: “Mại dâm ở Việt Nam: Các tác động tới dự phòng HIV/AIDS?". Tác giả: Vũ Ngọc Bảo

Người tiêm chích ma tuý ở Việt Nam: Các động thái về nguy cơ mắc AIDS và các mối quan hệ tình dục, số 2, năm 2004

Người tiêm chích ma tuý ở Việt Nam: Các động thái về nguy cơ mắc AIDS và các mối quan hệ tình dục, số 2, năm 2004

Thứ Sáu, 02/08/2013, 05:38

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 2 với nhan đề: "Người tiêm chích ma tuý ở Việt Nam: Các động thái về nguy cơ mắc AIDS và các mối quan hệ tình dục". Tác giả: Nguyễn Trần Lâm

Giao tiếp giữa bố mẹ và vị thành niên về tình dục: Nội dung, rào cản và động cơ giao tiếp, số 1, năm 2004

Giao tiếp giữa bố mẹ và vị thành niên về tình dục: Nội dung, rào cản và động cơ giao tiếp, số 1, năm 2004

Thứ Sáu, 02/08/2013, 05:28

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 1 với nhan đề: “Giao tiếp giữa bố mẹ và vị thành niên về tình dục: Nội dung, rào cản và động cơ giao tiếp. Tác giả: Trịnh Văn Thắng

Các hành vi tình dục nguy cơ và bắc cầu trong thanh niên ở Hải Phòng, Việt Nam - Số 15/2008

Các hành vi tình dục nguy cơ và bắc cầu trong thanh niên ở Hải Phòng, Việt Nam - Số 15/2008

Thứ Sáu, 02/08/2013, 05:12

Cũng là một nghiên cứu về hành vi tình dục trong thanh thiếu niên nhưng điểm mới của bài viết là sự miêu tả về các hành vi tình dục bắc cầu. Đây là một thuật ngữ khá mới mẻ giải thích việc lây nhiễm HIV từ nhóm nguy cơ cao sang cộng đồng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc cuốn số 15 trong Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe tình dục do Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số/Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Y tế xuất bản với sự tài trợ của Quĩ Rockefeller bài viết “Các hành vi tình dục nguy cơ và bắc cầu trong thanh thiếu niên ở Hải Phòng, Việt Nam” của tác giả Dương Công Thành.

Diễn ngôn về người sử dụng ma túy: sự “nhập nhằng” quan niệm nạn nhân - tội nhân - bệnh nhân và những thách thức với chương trình can thiệp, số 25, 201

Diễn ngôn về người sử dụng ma túy: sự “nhập nhằng” quan niệm nạn nhân - tội nhân - bệnh nhân và những thách thức với chương trình can thiệp, số 25, 201

Thứ Sáu, 02/08/2013, 04:46

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 23 với nhan đề: “Diễn ngôn về người sử dụng ma túy: sự “nhập nhằng” quan niệm nạn nhân - tội nhân - bệnh nhân và những thách thức với chương trình can thiệp", tác giả: Phạm Thị Thu Huyền, Lê Minh Giang, Đinh Thị Thanh Thúy, Claire Edington

Uống rượu nhiều lúc cũng có lợi - Rượu và chiến lược thành công của nam giới nông thôn Việt Nam, số 23, 2012

Uống rượu nhiều lúc cũng có lợi - Rượu và chiến lược thành công của nam giới nông thôn Việt Nam, số 23, 2012

Thứ Sáu, 02/08/2013, 04:44

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 23 với nhan đề: “Uống rượu nhiều lúc cũng có lợi - Rượu và chiến lược thành công của nam giới nông thôn Việt Nam" của tác giả An Thanh Ly

Nữ tính và sự thể hiện chủ thể trong đời sống Tình dục của nữ trí thức trẻ Hà Nội, số 16, 2008

Nữ tính và sự thể hiện chủ thể trong đời sống Tình dục của nữ trí thức trẻ Hà Nội, số 16, 2008

Thứ Sáu, 02/08/2013, 04:39

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 16 với nhan đề “Nữ tính và sự thể hiện chủ thể trong đời sống tình dục của nữ trí thức trẻ Hà Nội” của tác giả Quách Thu Trang.

Ảnh hưởng của Internet lên thực hành tình dục trong thanh thiếu niên Hà Nội, Việt Nam, Số 17, 2009

Ảnh hưởng của Internet lên thực hành tình dục trong thanh thiếu niên Hà Nội, Việt Nam, Số 17, 2009

Thứ Sáu, 02/08/2013, 04:37

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 17 với nhan đề “Ảnh hưởng của Internet lên thực hành tình dục trong thanh thiếu niên Hà Nội, Việt Nam” của tác giả Ngô Đức Anh.

Phòng khám nam khoa: Y học hóa lo lắng sức khỏe tình dục của đàn ông, số 24, 2012

Phòng khám nam khoa: Y học hóa lo lắng sức khỏe tình dục của đàn ông, số 24, 2012

Thứ Sáu, 02/08/2013, 04:32

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 23 với nhan đề: “Phòng khám nam khoa: Y học hóa lo lắng sức khỏe tình dục của đàn ông" của tác giả Nguyễn Hữu Anh, Lê Minh Giang, Migue Munor Laboy, Hoàng Tú Anh.

Cơ hội để có Tình yêu, Tình dục từ góc nhìn của những phụ nữ khuyết tật, Số 22, 2011

Cơ hội để có Tình yêu, Tình dục từ góc nhìn của những phụ nữ khuyết tật, Số 22, 2011

Thứ Sáu, 02/08/2013, 03:47

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 22 với nhan đề: “Cơ hội để có Tình yêu, Tình dục từ góc nhìn của những phụ nữ khuyết tật” của tác giả Đỗ Thị Thanh Toàn

Đời sống của nữ mại dâm ở Việt Nam: Các phát hiện từ một nghiên cứu định tính, Số 21, 2010

Đời sống của nữ mại dâm ở Việt Nam: Các phát hiện từ một nghiên cứu định tính, Số 21, 2010

Thứ Sáu, 02/08/2013, 03:41

CIHP/CCIHP xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 21 với nhan đề: “Đời sống của nữ mại dâm ở Việt Nam: Các phát hiện từ một nghiên cứu định tính” của tác giả Ngô Đức Anh.

Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân trong công nhân xây dựng di cư ở Hà Nội, Việt Nam, Số 19, 2010

Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân trong công nhân xây dựng di cư ở Hà Nội, Việt Nam, Số 19, 2010

Thứ Sáu, 02/08/2013, 03:35

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 19 với nhan đề: “Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân trong công nhân xây dựng di cư ở Hà Nội, Việt Nam” của tác giả Bùi Thị Thanh Thủy

42 tin
1
2
3