Chuyên san: Giới - Tình dục - SKSS

Chuyên sản là một sản phẩm của dự án Encourages nhằm nâng cao kỹ năng viết báo cáo nghiên cứu về lĩnh vực Giới, Tình dục và Sức khỏe Sinh Sản cho các nghiên cứu viên tại Việt Nam. các ấn phẩm của Chuyên san đã đóng góp đáng kể cho việc công bố các kết quả nghiên cứu trong các lĩnh vực này tại Việt Nam, cung cấp thông tin cần thiết các đồng nghiệp, các nhà lập chính sách và quản lý về những vấn đề nóng trong các lĩnh vực này. 

Kỳ thị ma túy: Một thách thức cho chương truờng điều trị thay thế bằng Methadone ở Việt Nam, số 26, năm  2012

Kỳ thị ma túy: Một thách thức cho chương truờng điều trị thay thế bằng Methadone ở Việt Nam, số 26, năm 2012

Thứ Hai, 13/01/2014, 11:20

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 26 với nhan đề: "Kỳ thị ma túy: Một thách thức cho chương trình điều trị thay thế bằng Methadone ở Việt Nam" của 3 tác giả Lê Thị Mai Phương, Lùng Bích Ngọc, Lê Minh Giang

 Đời sống của nữ Mại dâm ở Việt Nam: Các phát hiện từ một nghiên cứu định tính, số 21, năm 2010

Đời sống của nữ Mại dâm ở Việt Nam: Các phát hiện từ một nghiên cứu định tính, số 21, năm 2010

Thứ Ba, 08/10/2013, 05:43

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 2 với nhan đề: " Đời sống của nữ Mại dâm ở Việt Nam: Các phát hiện từ một nghiên cứu định tính" của 6 tác giả Ngô Đức Anh, Sheryl A.Mccurdy, Michael W.Ross, Christine Markham, Eric A.Ratliff và Phạm Thị Bích Hằng

Phòng khám nam khoa: Y học hoá lo lắng về sức khoẻ tình dục  của đàn ông, số 24, năm 2012

Phòng khám nam khoa: Y học hoá lo lắng về sức khoẻ tình dục của đàn ông, số 24, năm 2012

Thứ Ba, 08/10/2013, 05:24

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 9 với nhan đề: "Phòng khám nam khoa: Y học hoá lo lắng về sức khoẻ tình dục của đàn ông" của 4 tác giả Nguyễn Hữu Anh, Lê Minh Giang, Miguel Munoz Laboy ,Hoàng Tú Anh.

Diễn ngôn về người sử dụng ma túy: Sự " nhập nhằng" quan niệm nạn nhân- tội nhân- bệnh nhân và những thách thức với những can thiệp, số 25, năm 2

Diễn ngôn về người sử dụng ma túy: Sự " nhập nhằng" quan niệm nạn nhân- tội nhân- bệnh nhân và những thách thức với những can thiệp, số 25, năm 2

Thứ Ba, 08/10/2013, 05:20

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 25 với nhan đề: "Diễn ngôn về người sử dụng ma túy: Sự " nhập nhằng" quan niệm nạn nhân- tội nhân- bệnh nhân và những thách thức với những can thiệp" của 4 tác giả Phạm Thị Thu Huyền, Lê Minh Giang, Đinh Thị Thanh Thúy, Claire Edington

Cưỡng bức tình dục trong hôn nhân tại một vùng nông thôn Quảng Trị, số 9, 2005

Cưỡng bức tình dục trong hôn nhân tại một vùng nông thôn Quảng Trị, số 9, 2005

Thứ Ba, 08/10/2013, 04:51

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 9 với nhan đề: “Cưỡng bức tình dục trong hôn nhân tại một vùng nông thôn Quảng Trị" của tác giả Phan Thu Hiền.

Người tiêm chích ma tuý ở Việt Nam: Các động thái về nguy cơ mắc AIDS và các mối quan hệ tình dục, số 2, năm 2004

Người tiêm chích ma tuý ở Việt Nam: Các động thái về nguy cơ mắc AIDS và các mối quan hệ tình dục, số 2, năm 2004

Thứ Ba, 08/10/2013, 04:49

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 2 với nhan đề: “Người tiêm chích ma tuý ở Việt Nam: Các động thái về nguy cơ mắc AIDS và các mối quan hệ tình dục" của tác giả Nguyễn Trần Lâm

Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân trong công nhân xây dựng di cư ở Hà Nội, Việt Nam, số 19, năm 2010

Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân trong công nhân xây dựng di cư ở Hà Nội, Việt Nam, số 19, năm 2010

Thứ Ba, 08/10/2013, 04:49

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 19 với nhan đề: "Quan hệ tình dục ngoài hôn nhân trong công nhân xây dựng di cư ở Hà Nội, Việt Nam" của 2 tác giả Bùi Thị Thanh Thủy, Joshua Kretchmar.

 Chiến lược phòng ngừa và điều trị viêm nhiễm đường sinh sản ở Phụ nữ Việt Nam, số 18, năm 2010

Chiến lược phòng ngừa và điều trị viêm nhiễm đường sinh sản ở Phụ nữ Việt Nam, số 18, năm 2010

Thứ Ba, 08/10/2013, 04:48

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 18 với nhan đề: " Chiến lược phòng ngừa và điều trị viêm nhiễm đường sinh sản ở Phụ nữ Việt Nam" của 3 tác giả Nguyễn Mỹ Hương, Tine Gammeltoft và Vibeke Rasch.

 Ảnh hưởng của Internet lên thực hành tình dục trong thanh thiếu niên Hà Nội, Việt Nam, số 17, năm 2009

Ảnh hưởng của Internet lên thực hành tình dục trong thanh thiếu niên Hà Nội, Việt Nam, số 17, năm 2009

Thứ Ba, 08/10/2013, 04:47

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 17 với nhan đề: "Ảnh hưởng của Internet lên thực hành tình dục trong thanh thiếu niên Hà Nội, Việt Nam" của 3 tác giả Ngô Đức Anh, Michael W. Ross, và Eric A. Ratliff.

 Phản ứng của gia đình đối với việc mang thai và mong muốn sinh con khi bị nhiễm HIV ở Việt Nam, số 20, năm 2010

Phản ứng của gia đình đối với việc mang thai và mong muốn sinh con khi bị nhiễm HIV ở Việt Nam, số 20, năm 2010

Thứ Ba, 08/10/2013, 04:47

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 20 với nhan đề: " Phản ứng của gia đình đối với việc mang thai và mong muốn sinh con khi bị nhiễm HIV ở Việt Nam" của 6 tác giả: Pauline Oosterhoff, Ngô Thu Anh, Ngô Thúy Hạnh, Phạm Ngọc Yến, Pamela Wright, Anita Hardon.

“Uống rượu nhiều lúc cũng có lợi”: Hành vi uống rượu của nam giới dưới góc nhìn nam tính, số 23, năm 2012

“Uống rượu nhiều lúc cũng có lợi”: Hành vi uống rượu của nam giới dưới góc nhìn nam tính, số 23, năm 2012

Thứ Ba, 08/10/2013, 04:47

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 23 với nhan đề: ““Uống rượu nhiều lúc cũng có lợi”: Hành vi uống rượu của nam giới dưới góc nhìn nam tính" của tác giả An Thanh Ly

 Cơ hội để có Tình yêu, Tình dục từ góc nhìn của những phụ nữ khuyết tật, số 22, năm 2011

Cơ hội để có Tình yêu, Tình dục từ góc nhìn của những phụ nữ khuyết tật, số 22, năm 2011

Thứ Ba, 08/10/2013, 04:35

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 22 với nhan đề: “Cơ hội để có Tình yêu, Tình dục từ góc nhìn của những phụ nữ khuyết tật" của 4 tác giả Đỗ Thanh Toàn, Nguyễn Hồng Hà, Tine Gammeltoflt, Pamela Wright.

Lắng nghe những người mại dâm nữ tại Việt Nam, số 12, năm 2006

Lắng nghe những người mại dâm nữ tại Việt Nam, số 12, năm 2006

Thứ Ba, 08/10/2013, 04:20

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 12 với nhan đề: "Lắng nghe những người mại dâm nữ tại Việt Nam" của 2 tác giả Doreen Rosenthal, Trần Thị Kim Oanh

Nữ tính và sự thể hiện chủ thể trong đời sống tình dục của nữ trí thức trẻ Hà Nội, số 16, năm 2009

Nữ tính và sự thể hiện chủ thể trong đời sống tình dục của nữ trí thức trẻ Hà Nội, số 16, năm 2009

Thứ Ba, 08/10/2013, 03:08

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 2 với nhan đề: "Nữ tính và sự thể hiện chủ thể trong đời sống tình dục của nữ trí thức trẻ Hà Nội" của tác giả Quách Thu Trang.

Hành vi tình dục đồng giới và nguy cơ lây nhiễm HIV tại khu vực nông thôn tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, số 13, năm 2006

Hành vi tình dục đồng giới và nguy cơ lây nhiễm HIV tại khu vực nông thôn tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam, số 13, năm 2006

Thứ Ba, 08/10/2013, 02:17

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 13 với nhan đề: "Hành vi tình dục đồng giới và nguy cơ lây nhiễm HIV tại khu vực nông thôn tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam" của 3 tác giả Trương Tấn Minh, Tôn Thất Toàn và Donn Colby.

Sự im lặng của phụ nữ và sự hoà thuận trong gia đình: Thái độ và hành vi tình dục của phụ nữ nông thôn có gia đình, số 8, 2005

Sự im lặng của phụ nữ và sự hoà thuận trong gia đình: Thái độ và hành vi tình dục của phụ nữ nông thôn có gia đình, số 8, 2005

Thứ Hai, 07/10/2013, 23:34

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 8 với nhan đề: "Sự im lặng của phụ nữ và sự hoà thuận trong gia đình: Thái độ và hành vi tình dục của phụ nữ nông thôn có gia đình" của tác giả Vũ Song Hà.

Ép buộc tình dục trong hôn nhân từ quan điểm của nam giới, số 10, 2005

Ép buộc tình dục trong hôn nhân từ quan điểm của nam giới, số 10, 2005

Thứ Hai, 07/10/2013, 23:24

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 2 với nhan đề: “Ép buộc tình dục trong hôn nhân từ quan điểm của nam giới" của tác giả Vũ Hồng Phong.

Những lo ngại tình dục của nam giới ở một thị trấn nông thôn Việt Nam: Một cách giải thích nhân học, số 7, năm 2005

Những lo ngại tình dục của nam giới ở một thị trấn nông thôn Việt Nam: Một cách giải thích nhân học, số 7, năm 2005

Thứ Hai, 05/08/2013, 03:46

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 7 với nhan đề: “Những lo ngại tình dục của nam giới ở một thị trấn nông thôn Việt Nam: Một cách giải thích nhân học" của tác giả Vũ Hồng Phong

Giới và bạo lực giới : Nhân viên y tế có thể giúp gì cho nạn nhân của bạo lực giới?, số 6, năm 2005

Giới và bạo lực giới : Nhân viên y tế có thể giúp gì cho nạn nhân của bạo lực giới?, số 6, năm 2005

Thứ Hai, 05/08/2013, 03:42

Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 6 với nhan đề: “Giới và bạo lực giới : Nhân viên y tế có thể giúp gì cho nạn nhân của bạo lực giới?" của tác giả Lê Thị Phương Mai

Đối mặt với sự thật: Tình dục đồng giới nam (MSM) và HIV/AIDS, số 5, năm 2005

Đối mặt với sự thật: Tình dục đồng giới nam (MSM) và HIV/AIDS, số 5, năm 2005

Thứ Hai, 05/08/2013, 03:37

Vũ Ngọc Bảo và Philippe Girault Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP) xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc Chuyên san Giới, Tình dục và Sức khỏe Tình dục số 5 với nhan đề: “Đối mặt với sự thật: Tình dục đồng giới nam (MSM) và HIV/AIDS" của tác giả Vũ Ngọc Bảo và Philippe Girault

42 tin
1
2
3